Einde snelheidsproef Spankeren (N348): verlagen snelheid ongewenst

Tussen oktober 2017 en oktober 2018 heeft provincie Gelderland een snelheidsproef uitgevoerd op de N348 Spankeren (Zutphensestraatweg). In deze periode is de snelheid verlaagd van 80 naar 70 km/uur zonder dat de weg aangepast is. De proef is nu afgelopen. De voorlopige conclusie van de proef is dat alleen een snelheidsverlaging geen verbetering geeft voor de verkeersveiligheid. Aanwonenden en weggebruikers blijken ontevreden over de snelheid van 70 km/uur. De definitieve conclusies komen over enkele maanden. De provincie betrekt daarbij ook de resultaten van een soortgelijke proef tussen Eefde en Gorssel. De proef werd gehouden op verzoek van bewoners, gemeente en Provinciale Staten.

Verkenning maatregelen bij groot onderhoud

Uit de eerste resultaten bleek dat de aanwonenden de voorkeur geven aan 50 km p/u. De weggebruiker daarentegen wil liever de snelheid handhaven op 80 km p/u.

Het groot onderhoud voor de Zutphensestraatweg staat gepland voor 2022. Gebruikelijk is dan dat er dan ook wordt gekeken naar maatregelen die kunnen leiden tot verbeteringen, bijvoorbeeld aanpassingen van de weginrichting waarbij ook gekeken wordt naar de snelheid. Bij de verkenning hiervan wordt ook de gemeente betrokken en aanwonenden. Deze verkenning start volgend jaar aansluitend op de evaluatie van de proeven.

 Borden verwijderen

In oktober 2017 is een verkeersbesluit genomen dat het mogelijk maakte de snelheid gedurende een jaar te verlagen naar 70 km/uur. Dit verkeersbesluit is afgelopen en juridisch gezien geldt er nu op de Zutphensestraat weer een snelheid van 80 km/uur. De borden 70 km/uur worden verwijderd zodat de situatie voor iedereen helder is.

Snelheidsproef mede op verzoek van Provinciale Staten

Aanleiding van de proef zijn de zorgen bij de gemeente en aanwonenden over de verkeersveiligheid ter hoogte van Spankeren. In Provinciale Staten is deze bezorgdheid geagendeerd. Gedeputeerde Staten deed daarop de toezegging om een proef te doen met verlagen van de snelheid zonder verdere aanpassingen aan de weg. Bewoners en gebruikers van de weg hebben gedurende het afgelopen jaar meerdere malen een enquête ingevuld over de beleving van deze snelheidsverlaging. Daarnaast zijn het gedrag en de snelheid gemeten met meetapparatuur.