Feestelijke afsluiting ‘KIEMM De diepte in’

Woensdag 6 december genoten ouders, broertjes en zusjes van de afsluiting van het vervolgtraject op de KIEMM-klassen in groep 6: ‘KIEMM De diepte in’. In het repetitiegebouw van muziekvereniging Eendracht lieten de jonge muzikanten van zich horen: van bestaande partijen tot eigen composities, waarbij ook het publiek een rol kreeg toebedeeld.

Met ‘KIEMM: de diepte in’ wordt vervolg gegeven aan de blazersklassen in groep 6 waar alle basisschoolleerlingen in Eerbeek kennis maken met muziek. Voor de kinderen die na dit schooljaar graag verder muziek ontdekken hebben stichting KIEMM (kinderen in Eerbeek maken muziek) en muziekvereniging Eendracht dit vervolgtraject ontwikkeld.

Waar in de blazersklassen in groep 6 vooral het kennismaken met muziek centraal staat, ligt in het vervolgtraject de aandacht op de vaardigheden om een instrument écht goed te leren bespelen:  blazen, de vingerzettingen, grepen, noten leren lezen en natuurlijk samenspel.

Dit jaar volgden 6 KIEMM’ers het vervolgtraject. In de lessen was er nadrukkelijk ook aandacht voor improvisatie. Thea Lebbink, één van de docenten: “Het is  mooi om te zien hoe muziek de verbeeldingskracht van kinderen stimuleert, er ontstaan heuse composities.” Dat de kinderen veel in hun mars hebben bleek tijdens de afsluiting, toen ook het publiek aan het werk werd gezet door de kinderen in een zelfbedachte compositie.

Naast het samenspel van de kinderen met het publiek was ook het Leerlingenorkest van Eendracht van de partij. Voor de kinderen een leuke kans om samen met leeftijdgenootjes te spelen die al iets langer muziek maken. Na afloop kregen de kinderen én ook ouders de gelegenheid om verschillende instrumenten uit te proberen. Voor 4 KIEMM’ers was het zonneklaar: zij gaan beslist  door met muziek maken.