Geen woorden maar daden !

Ingezonden brief/opiniestuk.

Tegen de door de Gemeente gevolgde procedure m.b.t. de voorgenomen bomenkap langs het kanaal heeft de Werkgroep Bomenbelang Brummen (WGB) verleden jaar bezwaar aangetekend.

De Gemeente wil de kap uitvoeren door de Boswet (nu geheten Wet Natuur en Milieu) van toepassing te verklaren. Met de Boswet zou inspraak van de bevolking kunnen worden omzeild. Zij stelt in haar brief aan de rechtbank zelfs dat in deze procedure geen inspraak voor de bevolking mogelijk is. Grote flauwe kul, zo’n wet bestaat helemaal niet.

Als WGB hebben we deze aanpak bij de Voorzieningenrechter aangevochten en zijn daar grotendeels in het gelijk gesteld (De Gemeente is ook veroordeeld de proceskosten aan de WGB te vergoeden). Met het standpunt van de Gemeente heeft de rechter de vloer aangeveegd. Voor het merendeel van de bomen is de Boswet niet van toepassing en zal met het gebruikelijke vergunningen stelsel moeten worden gehanteerd. Wethouder Tuiten probeerde  via de gemeentelijke woordvoerders de WGB nog onderuit te halen door ons als onbevoegd aan te merken.

De rechter schuift dat terzijde en zegt het bomenbelang te laten prefereren. Middels een door 645 (zeshonderdvijfenveertig! ) keer ondertekende petitie vraagt de bevolking om gehoord te worden. Dat is aan dovemans oren gericht, wethouder Tuiten blijft de hakken in het zand zetten. Geen bemoeienis van de inwoners. Over u maar zonder u, is kennelijk zijn devies. De bomen zullen worden gekapt. Dan te bedenken dat deze wethouder in 2014 door Lokaal Belang op het pluche is gehesen. Een partij die de politieke arena betrad met schone beloftes; nu eens echte politiek bedrijven waarbij we vooral willen luisteren naar wat de inwoners ‘echt belangrijk vinden’. En; ” contacten met inwoners zijn essentieel, Lokaal Belang wil een open en transparante manier van politiek bedrijven”. Nu weten we wat deze partij daarmee bedoeld. Zeshonderdvijfenveertig stemmen de prullebak in.

Je zou denken dat deze partij van koers is veranderd. Dan vergist u zich, ook nu weer schone beloften. Versiert met een foto van de heer Tuiten doet Lokaal Belang in de pers ook nu weer prachtige toezeggingen; “de komende jaren  in samenspraak met de bevolking verder werken”  . Is dit  nou wat men kiezersbedrog pleegt te noemen? Maar ook de houding van de andere partijen is laakbaar, ze hielden zich muisstil. Het is te hopen dat er na de verkiezingen een college kan worden gevormd dat wel  naar de inwoners wil luisteren.

Voor de Werkgroep Bomenbelang,

de voorzitter, Theo Heijerman

De redactie van RTV Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk.
Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat.
Een brief/opiniestuk wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

Huisregels Ingezonden Brief/opiniestuk

Bomen kanaal - Foto © Annelies van Klinken

Bomen kanaal – Foto © Annelies van Klinken

Redactie RTV Veluwezoom