Gelderse commissies bespreken werkwijze subsidies en symfonische voorziening Oost-Nederland

Hoe makkelijk is het een subsidie aan te vragen en hoe zit het met de afhandeltermijn? Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten in Werkwijze subsidieprocedures over enkele verbeteringen en ontwikkelingen. De commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) bespreekt de inhoud op 17 oktober 2018.

Eén symfonische voorziening voor Oost Nederland

In 2016 legde Den Haag het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest een bezuiniging op. Ook moeten ze per 1 september 2019 één symfonische voorziening voor Oost Nederland vormen. Daarop hebben de orkesten het plan ‘Het Muziekhuis van het Oosten’ opgesteld. Dit plan houdt in: één voorziening, twee standplaatsen, meer gericht op toekomst en Oost-Nederland. Om dit plan te kunnen realiseren is vanuit de twee provincies een jaarlijkse subsidie van € 1,9 nodig. GS stellen onder meer voor aan PS om in de begroting 2019 op te nemen dat de provincies Overijssel en Gelderland ieder in gelijke mate aan de orkestvoorziening bijdragen. De commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) overlegt over dit voorstel.

Gelderland Herdenkt; 75 jaar vrijheid
In de periode 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat in Gelderland in de frontlinie van de Tweede Wereldoorlog lag. Samen met gemeenten en andere organisaties werken GS aan het programma Gelderland Herdenkt; 75 jaar vrijheid. Het plan is drie Gelderse evenementen en vijf regionale programma’s op te stellen. Hiervoor is € 16 miljoen nodig. GS stellen voor aan PS om dit programma mee te financieren en € 6,6 miljoen beschikbaar te stellen.  De commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) bespreekt dit voorstel.
Wensen en bedenkingen concessie IJssel-Vecht
Elke 8 tot 15 jaar worden de regionale concessies van het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. De eerstvolgende is de concessie IJssel-Vecht. Dit is het noordelijke deel van Gelderland en Overijssel en de provincie Flevoland zonder Almere. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel besteden deze concessie samen aan. Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten gaven PS  aan te willen reageren op het Programma van Eisen voordat GS het definitief vaststelt. De commissie BOC buigt zich daarom over de inhoud.

Inspreken bij commissies
Iedereen kan gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij een van de Statencommissies. De uiterste aanmelddatum voor inspreken bij de eerstvolgende commissievergadering is 15 oktober 2018 vóór 12.00 uur via griffie@gelderland.nl.

Agenda en locatie en audio livestream

De Statencommissies vergaderen op 17 oktober 2018 in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda’s, met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via www.gelderland.nl/stateninformatie.

De commissievergaderingen zijn live te beluisteren via Statenlive (gelderland.nl/statenlive). De audio-opnamen blijven beschikbaar ook na de vergadering. Een commissie bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.