Gelderse ouders en kinderen praten open over roken en drinken

De gezamenlijke maaltijd populair moment om te praten over NIX. Met je pubers over roken en drinken praten. Uit recent onderzoek blijkt dat Gelderse ouders dat niet uit de weg gaan. Ruim zeven op de tien ouders (71%) maken afspraken met hun kinderen over NIX: niet roken en drinken onder 18 jaar. Dat is in lijn met de nieuwe NIX18-campagne, die laat zien dat praten met kinderen over roken en drinken zin heeft. Ook al voelt dat soms misschien niet zo: als ouder heb je meer invloed op het rook- en drinkgedrag van je kind dan je denkt. Daarom is het belangrijk om hier af en toe over te praten, afspraken te maken én deze vol te houden. Dat blijkt vooral in de zomermaanden niet altijd even makkelijk. Als top 3 van moeilijke momenten noemen ouders: Als hun kind naar een feestje gaat waar (mogelijk) wordt gedronken: 66%
Als hun kind ’s avonds afspreekt met vrienden: 51% Als hun kind op vakantie gaat: 35%. Uit de peiling van VWS blijkt dat de helft van de ouders met kinderen tussen 12 en 17 jaar (50%) maandelijks met hun kinderen praat over roken en drinken. Van hen geeft 64% aan dat het vooral aan tafel een populair gespreksonderwerp is. Ook andere gezamenlijke momenten worden vaak aangegrepen om over drinken en roken te praten. Zo bespreekt 40% van de ouders het tijdens het tv-kijken of het maken van huiswerk, terwijl een derde het onderwerp onderweg aankaart (34%). Bijna de helft van de ouders (47%) geeft aan dat zij extra met hun kinderen praten als in de media aandacht is voor roken en alcoholgebruik onder jongeren. Meer informatie, ervaring van andere ouders en handige tips staan op www.nix18.nl. *Peiling uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het veldwerk is uitgevoerd in juni 2017 onder 1.043 Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen tussen de 12 en 17 jaar.

NIX18