Gemeente servicepunt Eerbeek

In het voormalige Rabobankkantoor, Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek, opent de gemeente dit najaar het Servicepunt. Gisteren is de koop gesloten en heeft de gemeente Brummen de sleutel van het pand ontvangen. In dit pand gaat de gemeente Brummen een volwaardige gemeentewinkel realiseren. Inwoners kunnen daar terecht voor alle diensten die ook vanuit het gemeentehuis in Brummen worden geboden. Tevens kunnen inwoners daar terecht bij het spreekuur van Team voor Elkaar en bij het projectbureau Ruimte voor Eerbeek. Ook komt er in het pand een steunpunt van de Politie.

Het pand is aangekocht, inclusief de stoffering en kantoormeubilair. Deze wordt zo goed als mogelijk benut. Er hoeft weinig verbouwd te worden. De komende periode wordt het pand gebruiksklaar gemaakt en de benodigde ICT infrastructuur en beveiliging aangelegd. Er is nog niet bekend wanneer dit najaar exact de deuren van het Servicepunt opengaan en wat de openingstijden worden. De streefdatum is medio oktober 2017. Op dat moment wordt uiteraard de Gemeentewinkel in ’t Tjark Riks gesloten.

Inwoners kunnen straks zelf kiezen of ze in het Servicepunt in Eerbeek of in het gemeentehuis in Brummen bijvoorbeeld hun paspoort of een uittreksel willen aanvragen of een omgevingsvergunning willen inzien. De insteek van het nieuwe Servicepunt is om van daaruit een brede dienstverlening te bieden aan inwoners. Breed in de brede zin van het woord, dus niet alleen gemeentelijke diensten maar er is ook ruimte voor andere vormen van dienstverlening, zoals het steunpunt van de Politie. Het pand aan de Stuijvenburchstraat is daar ruim genoeg voor en biedt in de toekomst ook mogelijkheden voor andere initiatieven.

Dienstverlening dichtbij de inwoners
Burgemeester Alex van Hedel is content dat er een Servicepunt in Eerbeek komt. Hij geeft aan: “De zoektocht naar een servicepunt werd aanvankelijk ingegeven door het feit dat het politiebureau in Eerbeek gesloten zou gaan worden en de politie op zoek moest naar een nieuw ‘steunpunt’. Ik heb bepleit om een politiesteunpunt te zoeken in het centrum van Eerbeek, zowel voor onze inwoners, winkelend publiek, winkeliers als voor toeristen. Vervolgens bleek ook behoefte te bestaan aan uitgebreidere gemeentelijke dienstverlening in Eerbeek, die in de gemeentewinkel in ’t Tjark Riks niet geboden kon worden. We hebben daarmee twee vliegen in één klap geslagen: de politie én de gemeente in één servicepunt in het hart van Eerbeek. De wijkagent opereert vanuit het steunpunt en kan er mensen ontvangen en heeft gelijk directe contacten met medewerkers van de gemeente en vice versa.”

Steunpunt Politie
Inwoners van de gemeente kunnen straks bij het steunpunt terecht met vragen of voor het doen van aangifte. Het politiesteunpunt is een uitvalsbasis voor het politieteam IJsselstreek. Collega’s van het wijkteam en de wijkagenten kunnen het steunpunt gebruiken als werkplek. Landelijk gezien is het grootste deel van de politiesteunpunten gevestigd in gemeentehuizen. Voordeel is dat vooral wijkagenten heel snel contacten kunnen leggen met bijvoorbeeld wijkteams zoals Team voor Elkaar.