Gemeenteraad vergadert op 7 september vanaf 19 uur

De beide raadsfora in de maand september beginnen eenmalig één uur eerder. Op donderdagavond 7 september bent u namelijk vanaf 19.00 uur van harte welkom. De beide raadsfora duren tot uiterlijk 20.45 uur, want na een kleine schorsing voor fractieberaad start om 21.00 uur een besluitvormende raadsvergadering. Over welke onderwerpen er op dat moment concreet een besluit genomen wordt hangt mede af van de uitkomsten van de fora van eerder die avond. Onderwerpen die in de ogen van de raad niet rijp zijn om direct al een besluit te nemen, worden op de agenda gezet van de reguliere besluitvormende raadsvergadering op 21 september. 

De volledige agenda van de drie vergaderingen vindt u op de gemeentelijke website www.brummen.nl.

Op de agenda van het forum Ruimte staan vijf inhoudelijke raadsvoorstellen, waaronder twee vast te stellen bestemmingsplannen en het doorbreken van de aanhoudingsplicht voor de herinrichting van het parkeerterrein bij Jumbo Eerbeek. Ook buigt de raad zich over twee voorstellen om een verordening vast te stellen. Het forum Samenleving/Bestuur/Financiën bespreekt onder andere de inkoopnota 2019 voor het sociale domein en een voorstel om de APV te wijzigen als het gaat om woonoverlast.

Meepraten? Dat kan! 

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Meld dit dan vooraf bij de griffie van de gemeenteraad via mailadres griffie@brummen.nl of het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.