Geschorste vergadering gaat door op 27 juni om 13.30 uur Besluitvormende raadsvergadering juni krijgt een vervolg

Brummen/Eerbeek – Na ruim drie uur intensief debatteren concludeerde burgemeester Alex van Hedel gisteravond dat drie van de elf voorstellen nog niet aan de orde waren gekomen.Besloten werd de besluitvormende raadsvergadering te schorsen en op donderdagmiddag 27 juni om 13.30 uur voort te zetten. De voorstellen waarover de gemeenteraad dan alsnog een besluit gaat nemen zijn de notitie over Stichting Sportkompas, het voorstel om de veiligheid van fietsers op de Boshoffweg in Eerbeek te verbeteren en de begroting 2020 van PlusOV. De openbare vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen.

Het was even puzzelen voor burgemeester Van Hedel en de gemeenteraadsleden om te bepalen wanneer alsnog op een zorgvuldige manier een besluit genomen kan worden over de onderwerpen waarvoor gisteravond geen tijd meer was. Komende week staat immers in het teken van het debat over de perspectiefnota, waarvoor de gemeenteraad zowel dinsdagavond 25 juni als donderdag 27 vanaf 16.00 uur heeft gereserveerd. Om te voorkomen dat – gelet op het aankomende zomerreces van de gemeenteraad – de drie voorstellen pas in september aan bod komen, is besloten deze onderwerpen alsnog te bespreken op donderdagmiddag 27 juni. Dit voorafgaande aan de al geplande vergadering van de perspectiefnota.

Wel besloten…
Over drie voorstellen die gisteravond op de agenda stonden heeft de gemeenteraad nog geen besluit kunnen nemen. Over acht andere voorstellen dus wel. Het gaat daarbij om het voorstel over de meerjarenprognose Grexen 2019, de begroting 2020 van de Regio Stedendriehoek, de zienswijze op de begroting van de GGD, de gemeentelijke jaarstukken over 2018, het zonnepark Oude Zutphenseweg in Hall, de aanvraag voor subsidie voor het landschapscontract met de provincie voor de periode 2019-2023 en de ontheffing van de woonverplichting voor wethouder Pierik-Van der Snel.

Op onze website leest u een verslag van de besluitvormende vergadering van gisteravond.