Goede resultaten afvalinzameling in gemeente Brummen

Brummen/Eerbeek – Het gaat goed met de afvalinzameling in de gemeente Brummen. In 2013 heeft de gemeenteraad van Brummen doelstellingen vastgesteld voor het inzamelen van huishoudelijk afval in haar Afvalbeleidsplan voor de jaren 2013-2017. Zo vlak voor het eind van deze periode kunnen kan de gemeente concluderen dat de inwoners van Brummen de afgelopen 4 jaar minder afval zijn gaan aanbieden en dit afval ook beter zijn gaan scheiden. Het gescheiden aanbieden van afval maakt hergebruik van grondstoffen mogelijk. Een positieve bijkomstigheid voor de inwoners is dat mede dankzij de betere afvalscheiding de afvalstoffenheffing ook verlaagd kon worden. Een gemiddeld gezin in de gemeente Brummen is nu 25% minder kwijt voor haar afval dan in 2013.

In 2016 werd 70% van het afval gescheiden aangeboden; dit was 59% in 2013. Vooral de invoering van de minicontainer voor de inzameling van plastics, metalen en drankkartons (PMD) heeft een meetbaar positief effect gehad op de afvalscheiding. Naast de PMD wordt groente, fruit en tuinafval (GFT), papier, glas, boeken, elektronica, speelgoed en textiel (BEST-tas) en chemisch afval apart ingezameld.

Binnenkort start de gemeente met een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar. Hoewel de inzamelingsresultaten nu goed zijn kan het nog beter. Opvallend is bijvoorbeeld de nog relatief grote hoeveelheid GFT-afval in de restafvalcontainer terwijl de GFT-container vaker opgehaald wordt en bovendien veel goedkoper is.

Doel 10 kg restafval
Het uiteindelijke doel is om in 2030 niet meer dan 10 kg restafval per inwoner per jaar te produceren. Nu is dat nog ongeveer 110 kg per inwoner per jaar.  Dus er moeten nog wat stappen gezet worden om dit doel te bereiken.