GroenLinks Eerbeek/Brummen 15 augustus braderie Eerbeek.

GroenLinks staat op 15 augustus van 13.00 tot 18.00 uur met een kraam op de braderiemarkt in Eerbeek.

De politieke partij wilt graag ideeën en meningen horen van de inwoners van Eerbeek over zaken die de partij aan het hart gaat en waarmee men graag met de bevolking van Eerbeek in gesprek gaan, zoals:
– de invulling van het ‘Burgersterrein’ als Logistiek Centrum: hoe kan dat op een zo milieuvriendelijke en veilige wijze plaats vinden?
– Hoe denkt u over de voorgenomen kap van ca. 50 bomen langs het kanaal en de wijze waarop hierover door de gemeente is gecommuniceerd?
– Hoe kan de veiligheid van voetgangers en fietsers in Eerbeek verbeterd worden?
– Welke ideeën en wensen leven er als het gaat om woningbouw?
– En…., wat u verder met ons wilt delen of bespreken.

Graag hoort men ideeën daarover en vertelt de partij natuurlijk zijn gedachten uiteraard ook daarover.

Politiek Nieuws Foto @ Annelies van Klinken

Politiek Nieuws Foto @ Annelies van Klinken