GroenLinks EerbeekBrummen bedankt de kiezers

Ingezonden bericht:

Op 21 maart hebben we veel stemmen gekregen. We zitten nu met drie zetels   in de gemeenteraad.

We willen alle stemmers bedanken voor het vertrouwen. Jullie oproep voor duurzaam en sociaal beleid is duidelijk. De komende vier jaar gaan we positief aan de slag. En dat vooral mét bewoners.

Er is heel veel kennis in onze dorpen. Die willen we benutten. We hadden graag onze toegevoegde waarde in een nieuw College laten zien. Nu dit helaas niet het geval is gaan we ons geluid met overtuiging in de oppositie laten horen. Dorpskernen mooier maken met elkaar. Betere zorg voor mensen die hulp nodig hebben. Veiligere fietsverbindingen, natuurlijke speelplekken in de wijken en op schoolpleinen. Nou ja, plannen genoeg. Spreek ons vooral aan en we gaan aan de slag met jullie ideeën!

Fractie GroenLinks EerbeekBrummen

Voor meer informatie zie onze website: GroenLinks EerbeekBrummen

https://www.facebook.com/Groenlinkseerbeekbrummen/

GroenLinks EerbeekBrummen – Foto © Annelies van Klinken