GroenLinks wil gaan voor Kwaliteit in plaats van Tijd

Ingezonden brief/opiniestuk.

De ingebruikname van vliegveld Lelystad voor lijnvluchten is met een jaar uitgesteld. Een belangrijk besluit voor vele ongeruste inwoners wonende in Gelderland en Overijssel die veel last zouden krijgen van de laag overvliegende vliegtuigen. Als landelijk zo’n groot besluit kan worden genomen, waarom dan niet bij ons in de gemeente Brummen?

GroenLinks is van mening dat het de Raad in Brummen zou sieren ook zo’n dapper besluit te nemen of dat B&W zelf het voorliggende plan voor Eerbeek terug zou nemen.

Een illusie. Het lijkt erop dat het doorzetten van het bestemmingsplan Eerbeek voor wethouder van Ooijen het afronden van zijn ‘levenswerk’ is en dat vele inwoners/ondernemers van Eerbeek (en partijgenoten) daar helaas de dupe van worden.

Hennie Beelen (lijsttrekker GroenLinks) - Foto; © Annelies van Klinken

Hennie Beelen (lijsttrekker GroenLinks) – Foto; © Annelies van Klinken

In plaats van de ontwikkeling naar een mooi dorp, waar het fijn en veilig wonen is in balans met de industrie wordt het een dorp ingeklemd tussen de industrie. Een logistiek centrum aan de ene kant (de gebouwen op het Burgers terrein hadden eigenlijk niet eens afgebroken hoeven te worden) en de papierindustrie aan de andere kant. Met veel hoge bebouwing direct achter de tuin van woonhuizen en een toename van vrachtverkeer (1 vrachtwagen per 2 minuten) met alle overlast van dien: trillingen, uitstoot van fijnstof, stank, lawaai, onveiligheid.

De oppositie kan er voor kiezen om een motie in te dienen om de besluittermijn over het bestemmingsplan met één jaar te verlengen, om daarmee de mogelijkheid te bieden tot een beter uitgewerkt en vooral beter door belanghebbenden gedragen plan te komen voor Eerbeek. Inwoners zijn zeer bereid zich in te zetten, neem iedereen mee, praat met elkaar, stem de technische ‘kant’ af met de wensen en de kennis van inwoners/ondernemers. Heb vertrouwen in hen die dit zo aangaat. Zij zitten al jaren in deze situatie, zijn bevlogen om kennis in te zetten en te delen, gebruik de inwoners in plaats van ze te omzeilen!
Tijd- en kennisverlies als gevolg van de timing rondom de verkiezingen nu? Een veel gebruikt argument, maar laten we ook hier vertrouwen hebben in hen die er verstand van hebben: het ambtelijk apparaat kan tijdens de formatieperiode keihard aan het werk. Meetingen/gesprekken met inwoners kunnen worden voorbereid, de open einden kunnen nog eens opnieuw tegen het licht worden gehouden, kijk met een de ruimtelijke ordeningsblik naar het plan, de leefbaarheid, verkeersveiligheid. Neem de aanwezige kennis van zaken van onze inwoners/ondernemers serieus en zet deze ten volle in. Dan ontstaat draagvlak in de te maken keuzes.
Het is een hartenkreet van velen. GroenLinks zou het zeer verstandig vinden om naar deze hartenkreet te LUISTEREN.

Namens GroenLinks EerbeekBrummen,
Hennie Beelen (Lijsttrekker)

De redactie van RTV Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk.
Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat.
Een brief/opiniestuk wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

Huisregels Ingezonden Brief/opiniestuk

Redactie RTV Veluwezoom