Groot aantal omgevallen bomen door storm

Vanwege de storm is de gemeentelijke buitendienst volop bezig met het weghalen van omgevallen bomen. Rond het middaguur hadden de medewerkers al op 44 locaties bomen van de weg gehaald. Verder zijn er op dit moment bij de gemeente geen noemenswaardige incidenten of slachtoffers van de storm bekend. Wilt u een melding doen over een overlastsituatie in de openbare ruimte, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een omgevallen boom? Dan kunt u dit doen via dit meldpunt.

Op dit moment is de Voorsterweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Kleine Vosstraat en de Voorstondensestraat. Dit omdat er op dit weggedeelte drie bomen zijn omgevallen. Deze worden door de gemeentelijke buitendienst verwijderd.

Als gevolg van omgevallen bomen is er bij een aantal woningen in het buitengebied ook sprake van schade aan de waterleiding. Vitens heeft hierdoor enkele woningen van het water afgesloten. Het gaat om een viertal woningen aan de Voorsterweg en drie aan de Voorstondensestraat.

Ook afvalinzamelaar Circulus-Berkel ondervindt hinder van de storm. Zo was het Brengpunt Apeldoorn enige uren gesloten. De ondergrondse containers worden nu niet geleegd vanwege de storm. Meer info hierover leest u op de website van Circulus-Berkel.

Via een NL-alert is in deze regio opgeroepen om meldingen zoveel mogelijk bij de gemeente te melden of bij de politie via (0900) 88 44. Bel alleen bij acuut gevaar 112, want de meldkamers hebben het heel druk.

(Bron: Gemeente Brummen)