Grootste crisisoefening rivierdijken sinds hoogwater 1995

Langs de grote rivieren in Nederland vindt in de week van 25 tot en met 29 september 2017 de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ plaats. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren, oefent Waterschap Rivierenland met vier andere waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties.

In 1995 bedreigden hoge waterstanden in de rivieren de dijken en polders. In het rivierenland moest bijna een kwart miljoen mensen evacueren. In Deining & Doorbraak oefenen de vijf waterschappen, drie veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie voor het eerst gezamenlijk en met een gedeeld crisismanagementsysteem.

1147 kilometer rivierdijken

De oefening ‘Deining & Doorbraak’ duurt een week. Op maandag start de oefening met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand. Op woensdag 27 september zijn de waterschappen actief met hun dijkwachten, samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteren ruim duizend mensen 1147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders.

Waterschap Vallei en Veluwe – oefening Grebbedijk 27 september

Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor het gebied tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Dat gebied loopt van Hattem via Spankeren naar Wageningen, en via Baarn en Spakenburg terug naar Hattem. Het dijkleger van Waterschap Vallei en Veluwe dat actief is in het gebied op woensdag 27 oktober telt bijna honderd man. Defensie oefent, onder leiding van wachtcommandanten van het waterschap, met 10 militairen in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe.

Gedeeld systeem

De oefening werkt naar een climax toe, op vrijdagmiddag is de oefening afgelopen. Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda.

Waterschap, Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat en Defensie

De oefening Deining & Doorbraak is de eerste oefening van deze omvang door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM). Daarin werken de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Stichtse Rijnlanden en Rivierenland intensief samen. In de oefening zijn ook de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden, Utrecht, IJsselland en Noord –en Oost Gelderland betrokken, net als Rijkswaterstaat (Watermanagementcentrum Nederland & Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging) en het ministerie van Defensie.

http://www.vallei-veluwe.nl/