Heldere afspraken over overdracht sporthal De Bhoele

Op 1 januari 2018 gaat de nieuw op te richten sportkoepel van start. De exploitatie van sporthal De Bhoele, nu nog officieel in handen van de gemeente, wordt dan overgedragen aan de nieuwe sportkoepel. Het sportcafé in De Bhoele blijft nog tot medio juli volgend jaar in handen van de huidige uitbater, de VOF Tappel. “In de afgelopen periode zijn daarover in goed overleg tussen gemeente, het bestuur van de op te richten sportkoepel en de huidige exploitant van het sportcafé in De Bhoele (VOF Tappel) de nodige afspraken gemaakt,” aldus sportwethouder Luuk Tuiten. “Daarmee zijn weer belangrijke stappen gezet om te komen tot een gemeentebrede sportkoepel die een belangrijke impuls kan geven aan sporten en bewegen in onze gemeente.”

Exploitatie sporthal De Bhoele
De gemeente Brummen blijft tot 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de exploitatie van sporthal De Bhoele. Daarna wordt de sportkoepel – waarvoor in de komende periode nog een officiële naam moet worden bedacht – hiervoor verantwoordelijk. Met de huidige exploitant van het sportcafé, de firma Tappel, is afgesproken, dat deze tot 1 januari 2018 de huidige beheers-, onderhouds- en schoonmaaktaken voor de gemeente uitvoert. ”Wij blijven tot het eind van het zaalsportseizoen 2017-2018 ook de horeca-exploitatie in De Bhoele voortzetten”, laat Albert Jan Tappel namens de familie Tappel weten. De horeca wordt vanaf juli 2018 voorgezet onder verantwoordelijkheid van de nieuwe sportkoepel. De firma Tappel, het bestuur van de sportkoepel in oprichting en het gemeentebestuur zijn in goed overleg en tot tevredenheid van alle betrokken partijen tot deze afspraken gekomen. De betrokken sportverenigingen zijn op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken.

Meerwaarde
Sport, bewegen en gezondheid is van groot belang voor iedereen. De sportkoepel krijgt de taak dit te stimuleren en daarmee ook de leefbaarheid in alle dorpen en kernen van onze gemeente te vergroten. De sportkoepel gaat dit doen door volop samen te werken met alle sport-, welzijns- en onderwijs-organisaties in de gemeente. De sportkoepel krijgt ook de verantwoordelijkheid voor het beheren van de sportvoorzieningen. Het gaat daarbij om de bestaande accommodaties van sporthal De Bhoele in Eerbeek en de sportaccommodatie Rhienderoord in Brummen. Er ontstaat een krachtige organisatie en een efficiënte aanpak. Zowel als het gaat om het beheren van de accommodaties, het stevig uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid als het maximaal stimuleren van sportbeoefening/bewegen.