Honderd jaar Zang in Hall – jubileum- en slotconcert

Op 19 januari 2019 is het honderd jaar geleden dat Gemengde Zangvereniging De Eendracht in Hall werd opgericht tijdens een vergadering in de Openbare Lagere School. Oprichters waren een twintigtal Hallenaren, o.m. mevrouw Verbeek-Bello en de heren Ten Oever en Bello. Na Meester Grizell werd de heer A. Vredenberg de dirigent en bleef dat van 1921 tot 1930 en van 1939 tot 1965. Hij bracht het koor tot grote prestaties op vele concoursen en concerten, zoals blijkt uit vele lovende juryrapporten, diploma’s en decoraties op het vaandel. Vooral in de jaren net na de oorlog, toen het koor zo’n 80 leden telde, met zeker 20 bassen! De uitstapjes naar concoursen waren altijd een feest, welke prijs er ook gewonnen was!

Het koor repeteerde in de allereerste jaren in de gang van de school, want daar was de akoestiek het mooist. Vanaf 1929 werden de repetities in gebouw Pniël gehouden; daaraan heeft nog menigeen mooie herinneringen. In 1995 was het nieuwe verenigingsgebouw De Wheme gereed en konden de repetities daar plaats vinden.

Bij het 40-jarig bestaan in 1959 organiseerde het koor een eigen concours in zaal Bello. De
beoordeling werd gedaan door de heren Leo Terpstra, Otto de Vaal en Leo Smeets, in die tijd bekende namen in de koorzang. Aan het openingsconcert werd meegewerkt door Muziekvereniging D.E.S. Hall, Zangvereniging Herleving uit Eerbeek (ook opgericht in 1919) en door De Eendracht zelf.

Jaarlijks werd door de zang een uitvoering gegeven: voor de pauze een koorzang en na de pauze met verloting werd een toneelstuk opgevoerd door eigen leden. En dan was er natuurlijk ‘bal’ na! Eerst werden deze concerten gegeven in zaal Pannekoek, oftewel bij De Bok. Later waren zelfs twee avonden nodig: een in Pniël en een bij Pannekoek. En nog weer later ging men naar de zaal van Het Rode Hert, nu bekend als Bello Partycentrum. Vanaf 1985 is de opzet veranderd: de concerten vinden plaats op de zondagmiddag in de Ludgerus Kerk. En een instrumentaal intermezzo zorgt voor de afwisseling. Optredens waren er in de afgelopen decennia o.m. van Jacqueline van Brink op dwarsfluit en Judy Riefel op piano, het OriOnTrio, het vioolensemble K4, een ensemble van Muziekvereniging DES, en het Gelders Trombonekwartet.

Er was ook heel lang een kinderkoor: ‘Jong Eendracht’ en in 1947 werd er zelfs een meisjeskoor
opgericht, genaamd ‘De Nachtegalen’. Er was nog geen internet of smartphone, dus voor contact moest je elkaar toen nog persoonlijk ontmoeten. Dat kon prima in een vereniging! En als je goed je best deed, mocht je meedoen met het grote koor! Zo zijn vele huidige koorleden bij de zang gekomen. Het kinderkoor heeft tot in de zestiger jaren bestaan en daar zullen vast vele (oud-) Hallenaren leuke herinneringen aan hebben!

Van 1955 tot 2015 nam de Hallse Zang ook deel aan de zogenaamde Zangersavonden: een initiatief van dirigent Vredenberg. Negen koren, waarvan vier onder leiding van de heer Vredenberg, zongen een aantal nummers en lieten elkaar zo horen wat ze konden. Om beurten werd dit evenement door een van de deelnemende koren georganiseerd. De koren van het eerste uur waren: U.P.O.L. uit Tonden, Dameskoor Zanglust uit Empe, Kunst na Arbeid uit Oosterhuizen, Ons Genoegen uit Spankeren, Herleving uit Oeken, K.L.O.S.O.G.E.L.A. uit Brummen, Juliana uit Eerbeek, Harmonie uit Loenen en De Eendracht uit Hall.

Ook waren er vele acties ten bate van het koor: in 1948 werd het vaandel aangeboden namens de de bewoners van Hall. Het gezamenlijk maken van nieuwe koorkleding. En natuurlijk, vanaf de tachtiger jaren, de welbekende oliebollenacties tijdens de Floralia-tentoonstelling en op de Bijenmarkt in Eerbeek.

Vele koorleden hebben er in de loop der jaren alles aan gedaan om hun koor te laten groeien en bloeien. De voorzitters Derk van Galen (1956 – 1979, daarna nog vele jaren ere-voorzitter), Eef van Brink (1979 – 1996, tevens vele jaren reservedirigent) en Bert Mooibroek (1996 – heden) zijn daarvan voorbeelden. En uiteraard de talloze penningmeesters, secretarissen en algemeen bestuursleden. En niet te vergeten de dirigenten: de heer Vredenberg leidde het koor in totaal 35 jaar. Ook Wim Riefel, de huidige dirigent, zal volgend jaar het koor al weer 35 jaar dirigeren.

Gedurende al die honderd jaren hebben heel veel koorleden met bijzonder veel plezier iedere maandagavond twee uur lang ‘eendrachtig’ mooie zangnummers ingestudeerd en op concoursen en concerten laten horen hoe mooi koormuziek kan zijn.

Het honderdjarig jubileum van Gemengde Zangvereniging De Eendracht zal gevierd worden met een jubileumconcert in de Ludgeruskerk in Hall op zondag 3 februari 2019, aanvang 14.30 uur. Aansluitend zal er in Bello Partycentrum en Restaurant een receptie worden gehouden om gezamenlijk herinneringen op te halen over de honderd mooie verenigingsjaren van de Hallse Zang. Overigens is door het koor, bestuur en dirigent unaniem besloten om na het concert de vereniging te beëindigen.

foto uit 1994 van het 75-jarig bestaan Gemengde Zangvereniging De Eendracht

Met vriendelijke groet,
Gemengde Zangvereniging “De Eendracht” Hall