Industrie, provincie en gemeente werken samen verder

Intentieovereenkomst ‘Project Eerbeek-Loenen 2030’

Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), provincie Gelderland en de gemeente Brummen hebben maandag 1 oktober een intentieovereenkomst ondertekend. De partijen werken vol vertrouwen en energie samen verder aan het project Eerbeek-Loenen 2030. In de intentieovereenkomst is afgesproken hoe de drie partijen gaan samenwerken en welke projecten verder uitgewerkt worden. Ook de wijk- en dorpsraden vervullen een belangrijke rol in dit proces.

De uitwerking van de projecten geeft duidelijkheid over de haalbaarheid (bestuurlijk, financieel én inhoudelijk) en de ruimtelijke en maatschappelijke effecten. De verkenning start met negen projecten. Tijdens dit proces kunnen projecten worden toegevoegd en kunnen projecten afvallen.

Bewonersprotocol

Dorpsraad Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek-Zuid worden actief bij het project Eerbeek-Loenen 2030 betrokken. Zij hebben afgelopen maandag samen met gemeente, industriekern en provincie een bewonersprotocol ondertekend. Zij krijgen daarmee een belangrijke rol om de participatie in het proces te bewaken.

Meer weten over het project Eerbeek-Loenen 2030? Kijk dan binnenkort op de speciale projectwebsite
www.eerbeekloenen2030.nl, die naar verwachting half oktober in de lucht is.

(Noot van de redactie: Dit is een gezamenlijk persbericht van Industriekern Eerbeek Loenen, de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.)

Intentieverklaring Eerbeek Loenen 2030 - Foto; Patrick van Gemert

Intentieverklaring Eerbeek Loenen 2030 – Foto; Patrick van Gemert