Informatieavond voor Burgerhulpverleners Reanimatie en AED

In de gemeente Brummen hebben zich ca. 350 Burgerhulpverleners aangemeld. Zij worden bij een melding van een circulatiestilstand (hartstilstand) opgeroepen om 1e hulp (reanimatie en AED-gebruik) te verlenen. Stag nodigt alle Burgerhulpverleners uit voor een informatieavond te houden op 23 april 2019, aanvang 19.30 uur bij de Reuvershoeve, Zutphensestraat 199, 6971 JT Brummen

De Stichting Stag bevordert het gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator) en stimuleert inwoners van de gemeente Brummen Burgerhulpverlener te worden. Stag wil graag in contact komen met de Burgerhulpverleners in de gemeente Brummen en hen informeren over de stand van zaken over het AED gebruik in de gemeente Brummen en de toekomstplannen. Maar ook om hen te bedanken voor hun inzet.

Stichting Stag nodigt alle Burgerhulpverleners uit zich uiterlijk woensdag 17-4 aan te melden voor de bovengenoemde bijeenkomst door een e-mail te sturen aan het secretariaat van de Stichting Stag carlaelshof12018@outlook.com Ook diegenen die serieuze belangstelling hebben Burgerhulpverlener te worden, zijn uiteraard welkom!