Ingezonden brief: Met de kop in het zand

Toen vorig jaar de Ruimtelijk Economische Visie met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen door de gemeenteraad heen werd gedrukt, werd er in de wandelgangen van het gemeentehuis al gesproken van een pyrrusoverwinning. De oppositie, bestaande uit VVD, D66 en IPV, had dusdanig grote bezwaren tegen de visie dat zij zich genoodzaakt zagen om hun constructieve oppositie te laten varen en de hakken in het zand te zetten.

Het leek voor de verantwoordelijke wethouders Tuiten (Lokaal Belang) en Van Ooijen (PvdA) het waarschuwingssignaal dat hen aan het werk had moeten zetten om de verschillende belanghebbenden in Eerbeek om tafel te krijgen en gezamenlijk naar de toekomst te kijken.
Bijna een jaar later blijkt bij de behandeling van het bestemmingsplan voor Eerbeek het tegenovergestelde waar: niet enkel de ondernemers op het ONP voelen zich nu in de steek gelaten, maar ook grote groepen burgers, de industrie en ondernemers uit de andere ‘aanloopgebieden’ komen in opstand. Liefst 112 zienswijzen werden er tegen het bestemmingsplan ingediend. Een plan dat volgens deze zienswijzen danig  tekort schiet op het gebied van burgerparticipatie, te veel losse eindjes kent en gebaseerd is op een door tijdsnood gedwongen tunnelvisie.

Binnenkort komt het bestemmingsplan ter stemming in de raad. Een raad die een jaar later nog verdeelder is dan voorheen. VVD, D66 en IPV maken zich grote zorgen over het aantal ingediende zienswijzen en de verontrustende verhalen die zij afgelopen week van burgers te horen hebben gekregen. Maar ook in de coalitie lijken de eerste scheurtjes zichtbaar. Binnen de PvdA rommelt het. Ex-campagneleider en kandidaat raadslid Keesmaat en huidig raadslid Albers zijn vroegtijdig door de partij de mond gesnoerd.
Saillant detail hierbij is dat de raad wel erg selectief wet 28 van de gemeentewet lijkt toe te passen. Deze wet moet voorkomen dat raadsleden stemmen over zaken die hun persoonlijke belangen te zeer raken. Dat raadslid Albers op basis van deze wet niet zou mogen stemmen, maar raadslid Wartena wel, doet de wenkbrauwen toch fronzen.

Of het moreel verantwoord is voor het college om in dit slagveld een omstreden plan door de raad heen te drukken is echter een kwestie voor de korte termijn. Het is afwachten hoever Lokaal belang, CDA en de PvdA deze keer hun kop in het zand willen steken.

Jeroen Gerritsen

De redactie van RTV Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk.
Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat.
Een brief/opiniestuk wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

Huisregels Ingezonden Brief/opiniestuk

Redactie RTV Veluwezoom