Ingezonden: Opnieuw uitstel voor opening Lelystad Airport in zicht.

De gezamenlijke  regionale omroepen in Oost Nederland zijn na bestudering van de meest recente gegevens tot de conclusie gekomen dat opening van Lelystad airport in 2020 niet haalbaar zal blijken. De airlines die op Lelystad moeten gaan vliegen hebben als deadline maart maar dat is niet haalbaar gezien alle procedures die er nog doorlopen moeten worden.

Voor Stichting Red de Veluwe komt dit als een opluchting. Alles zat zo strak in de tijd dat een eerlijke reactie nauwelijks mogelijk bleek. Zo gaat morgen (11 januari)  de internetconsultatie van start terwijl er nog geen besluit vanuit Brussel vast staat. De info avond in Apeldoorn over deze kwestie is bijvoorbeeld op 14 februari gepland terwijl een week later de reactie termijn verloopt. Tegelijk met de inspraakprocedure is het besluit ook naar de Eerste en Tweede kamer gestuurd  voor een reactie. Dat blijkt mogelijk omdat de luchtvaart ook op dit gebied een uitzondering positie bekleedt. Dit mag dus gelijktijdig hoe onjuist dit ook voelt. Het lijkt er echter op dat de minister met haar nota van antwoord toch wil wachten tot mei en dat is te laat voor de airlines. Opnieuw uitstel komt daarmee in zicht.

Overigens gaat morgen onze  website de lucht in die het mogelijk maakt dat burgers en organisaties op een eenvoudige wijze een zienswijze  tegen het nieuwe Luchthavenbesluit en de volstrekt ontoereikende en onjuiste MER kunnen indienen. Morgen zullen wij de naam onthullen, we zijn nog volop bezig.

© Stichting Red de Veluwe www.stichtingreddeveluwe.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/01/09/verzoek-om-geen-onomkeerbare-stappen-te-zetten-inzake-de-wijziging-van-het-luchthavenbesluit-lelystad

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2395498/Vliegen-vanaf-Lelystad-Airport-in-april-2020-is-onhaalbaar

https://www.rtvoost.nl/nieuws/305411/Uitbreiding-Lelystad-Airport-in-2020-onhaalbaar

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/167154/analyse-opening-lelystad-airport-in-april-2020-niet-langer-haalbaar

Lelystad Airport - Foto © Annelies van Klinken

Lelystad Airport – Foto © Annelies van Klinken