Intentieovereenkomst Logistiek Centrum Eerbeek

Op maandag 3 juli 2017 jl. hebben vijf partijen een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van het Logistiek Centrum Eerbeek. Deze vijf partijen zijn de gemeente Brummen, provincie Gelderland, De Eerbeekse papierfabrieken Mayr-Melnhof en DS Smith en Schotpoort Logistics. Ze zien veel voordelen in dit logistiek centrum zoals de mogelijkheid om de bereikbaarheid te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten, een aantal ruimtelijke en maatschappelijke knelpunten in Eerbeek op te lossen en de leefbaarheid in het dorp Eerbeek te verbeteren. De ondertekenaars hebben afgesproken gezamenlijk te onderzoeken hoe een logistiek centrum op het voormalige Burgersterrein in het dorp Eerbeek kan worden gerealiseerd. Hierbij zal veel aandacht uitgaan naar een goede inpassing van het logistiek centrum, gezien de nabijheid van de Eerbeekse dorpskern.

In Eerbeek wordt al lange tijd gesproken over de invulling van de grote lege plek op het Burgersterrein. Op deze plek was vroeger een papierfabriek en later een logistiek centrum gevestigd. De gemeente Brummen had plannen om op deze locatie woningen te bouwen. De gemeenteraad van Brummen heeft er in 2016 mee ingestemd om ook de mogelijkheden voor een logistiek centrum te onderzoeken. De Eerbeekse papierfabrieken Mayr-Melnhof en DS Smith (met haar dochters Paper De Hoop, Packaging en Recycling) hebben vervolgens samen met Schotpoort Logistics plannen gepresenteerd om op dit terrein het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) te realiseren. Dit is de afgelopen maanden verder onderzocht. Zij hebben nu met de gemeente Brummen en de provincie Gelderland een intentieovereenkomst getekend om de kaders vast te leggen waarmee deze plannen verder kunnen worden onderbouwd en concreet gemaakt.

De initiatiefnemers willen een modern en duurzaam gebouw realiseren. De omgeving kijkt kritisch mee en dat is begrijpelijk. Om tegemoet te komen aan de zorgen uit de omgeving zal veel aandacht worden besteed aan de duurzame ontsluiting van het logistiek centrum en de inpassing in de omgeving. Wethouder van de gemeente Brummen, Eef van Ooijen: “Natuurlijk wordt de logistiek voor de bedrijven verbeterd. Maar hiermee kunnen we ook de verkeersveiligheid vergroten, kan het stationsgebied aangepakt worden, proberen we een aantal ruimtelijke en maatschappelijke knelpunten in Eerbeek op te lossen en zal de leefbaarheid in het dorp verder verbeteren.”

Gedeputeerde Josan Meijers vult aan: “Als dit lukt, dan snijdt het mes aan twee kanten: Eerbeek wordt verlost van een rotte kies, en de werkgelegenheid in de maakindustrie krijgt een stevige impuls. Als provincie werken wij hier graag aan mee”.

De afspraak is dat de plannen voor 1 oktober 2017 verder worden uitgewerkt. In oktober of november 2017 wil de gemeente Brummen namelijk een nieuw bestemmingsplan voor Eerbeek vaststellen. Het is voor de gemeente van groot belang om te weten of het logistiek centrum bedrijfseconomisch en ruimtelijk daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en hoe het dan wordt ingericht en ingepast in de omgeving.