Interactieve themabijeenkomst bij Buytenplaats Zigtrijk in Brummen.

Verstandelijke beperking èn psychische klachten, wat kun je er mee?
Brummen – Op maandag 18 maart organiseert ‘Buytenplaats Zigtrijk’ van 16.30 uur tot 19.00 uur een interactieve bijeenkomst met als thema: ‘Verstandelijke beperking èn psychische klachten, wat kun je er mee?’ Tijdens deze avond worden handvatten gegeven hoe kan worden omgegaan met mensen die zowel een verstandelijke beperking als een psychiatrische stoornis hebben.Het percentage mensen met psychiatrische stoornissen onder mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid (IQ 60-85) is drie tot vier keer zo hoog als in de algemene bevolking. Het gaat dus om een grote en brede groep mensen.

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen door hun beperkingen moeite hebben met het omgaan met problemen en stress, het stellen van grenzen, het plannen en abstract redeneren en het reflecteren op moeilijke situaties. Hierdoor kunnen deze mensen soms in aanraking met justitie komen. Ook kan het zijn dat zij trauma’s opdoen door misbruik of mishandeling. Deze negatieve ervaringen en omstandigheden, die in de loop van hun leven ontstaan, zorgen ervoor dat deze hun weerslag hebben op de ontwikkeling, de gemoedstoestand, de (negatieve, gehavende) identiteit en het zelfbeeld van de persoon. Dit draagt bij aan een verhoogd risico op het ontwikkelen en in stand houden van psychische klachten.
De themabijeenkomst is met name bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de psychiatrie en in het sociaal domein. Daarnaast is deze bijeenkomst bestemd voor mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking. Het zal een interactieve bijeenkomst worden, waar een ieder bij wordt betrokken.
De avond zal worden geleid door Janny Beernink. Zij is psycholoog en specialist op het gebied van mensen met verstandelijke beperkingen in combinatie met psychiatrische problematiek. Zij zal dieper in gaan op deze dubbele problematiek, de kenmerken, de gevolgen, waar rekening mee te houden en welk behandelaanbod voor handen is. Tevens zal er kort worden ingegaan op “Mijn levensverhaal”, een interventie die specifiek is ontwikkeld voor mensen met deze dubbele problematiek.

Buytenplaats Zigtrijk ligt in het buitengebied van de gemeente Brummen, op de grens van de gemeente Zutphen. Het is een kleinschalige dagbesteding in het buitengebied van Brummen op de grens van de gemeente Zutphen. Zigtrijk speelt in op behoeften en zorgvragen van mensen die zoeken naar een aangepaste omgeving om zich te kunnen ontwikkelen en zich prettig te voelen.

Aan de toegang zijn geen kosten verbonden en voor eten wordt gezorgd. U bent welkom vanaf 16.15 uur. Opgeven voor de themabijeenkomst? Dit kan tot 11 maart op diverse manieren: e-mail: conny.kalker@zigtrijk.nl , (inspreken) op telefoonnummer 06 18517186 of via het contactformulier op www.zigtrijk.nl.