Investering in boomstructuur Apeldoornseweg met aanplant 117 bomen

De bomen langs de Apeldoornse- en Dierenseweg vormen een belangrijk groene structuur voor de gemeente Brummen. Na het graven van dit stuk kanaal in 1868 is deze boomstructuur aangelegd om onder andere schaduw te geven op de weg. Diverse delen van de boomstructuur langs het kanaal zijn in het verleden al eens vervangen. Het gedeelte tussen de Kanaalweg en Boerenstraat is er nu slecht aan toe. In dit deel zijn de laatste decennia veel gaten gevallen. Om de boomstructuur voor de toekomst duurzaam in stand te houden investeert de gemeente in de aanplant van 117 nieuwe bomen. Zo kunnen ook de toekomstige generaties genieten van dit groene lint.

Vanwege de omvang van de boomstructuur valt deze onder de wet Natuurbescherming (voorheen Boswet). Dat betekent dat de gemeente moet zorgdragen voor de duurzame instandhouding van de boom-structuur. Ook de eerder uitgevallen bomen moeten dus herplant worden. Op dit deel langs het kanaal staan nog 48 oude bomen. Uit onderzoek blijkt dat 30 bomen zo slecht zijn dat ze op korte termijn gekapt moeten worden of dat er intensief onderhoud nodig is om de veiligheid te waarborgen.

Het moment van vervangen van een laan is altijd een lastig keuze; het zijn tenslotte markante bomen van 150 jaar oud. Zo’n beslissing is gebaseerd op meerdere afwegingen. Veel van de bomen zijn al aan het afsterven. Doordat de bomen langs een zeer drukke weg staan is ten eerste het veiligheidsrisico groot. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van deze bomen de afgelopen jaren al sterk toegenomen. Vanwege deze toenemende veiligheidsrisico’s worden de bomen al langere tijd jaarlijks gecontroleerd.

Om een nieuwe laan met mooie rechte bomen te krijgen wordt het tracé in een stuk vervangen, zodat de bomen samen opgroeien naar het licht. Dat betekent dat ook de 18 bomen die nog redelijk tot goed zijn moeten wijken voor de jonge laan van 117 bomen. De gemeente begrijpt dat mensen moeite hebben met de kap van deze oude bomen. Een boom plant je niet alleen voor je zelf, maar met name voor de toekomstige generaties. Net als 150 jaar geleden. Over 10 jaar is er alweer een duidelijk beeld van een mooie jonge laan.

De oude bomen zijn vroeger aangeplant langs een zandpad. Nu staan ze strak tegen het asfalt aan en zorgen ze voor schade aan de fundering van de weg. Dat is ook een reden om er voor te kiezen om de bomen nu te kappen zodat we in dezelfde periode ook de geplande asfaltwerkzaamheden en reparaties kunnen uitvoeren. De nieuwe bomen komen verder van de weg af te staan waardoor schade aan de weg in de toekomst beperkt blijft. Bovendien is dat veiliger voor het verkeer. Bijkomend voordeel is dat er ruimte vrijkomt voor een houten vangrail mocht hier in de toekomst voor gekozen worden. De uitvoering vindt tegelijkertijd plaats met de aanpassing van de bruggen. Hier hebben beide projecten profijt van.

Ook is er aandacht voor de flora- en fauna op het traject. Onderzoek hiernaar loopt al 1,5 jaar. Hieruit blijkt dat er veel vleermuizenactiviteiten zijn, maar dat er geen belemmeringen zijn voor het herstel van de laan. De routefunctie komt niet in gevaar door de bomen aan de overzijde van het kanaal. Om de natuur-waarde te verhogen is er gekozen om inlandse eiken te planten. Deze dragen tot wel 2 maal meer bij aan de biodiversiteit dan de huidige Amerikaanse eiken. Een nieuwe laan met inlandse eik draagt daarmee bij aan het versterken van het leefgebied van de vleermuis.

Kijk op [burl]www.brummen.nl[/burl] voor een overzichtskaart van het tracé. Wilt u meer informatie of een toelichting op locatie? Neem contact met ons op via ons algemene nummer 0575-568 233 of mail naar [email]beheer@brummen.nl[/email]. We inventariseren of er belangstelling is voor deze toelichting ter plaatse. Daar wordt dan binnenkort een datum voor geprikt.