Inwoners Leuvenheim zaaien bijenlint in langs hun dorp

De leefomgeving een beetje gezonder en mooier maken. Voor bijen én voor mensen. Dat is wat de initiatiefnemers van een ‘bijenlint’ in Leuvenheim voor ogen hebben. Woensdagmorgen werd een strook langs een akker in Leuvenheim onder handen genomen. Wat anders een rij mais zou worden, werd door de boer aan de insecten ter beschikking gesteld. Na schoffelen kon het inzaaien feestelijk beginnen.Na een verkenning door het Landschapsnetwerk in de gemeente Brummen leek in Leuvenheim al veel animo om nog dit jaar te kunnen starten. ‘We hopen dat dit een opmaat is naar veel meer: we streven ernaar om in Brummen een heel netwerk van bloeiende bermen en gezonde akkerranden ons landschap te verbinden? Dat je vlinders ziet vanaf de fiets en de lekkerste honing gewoon van je lokale berm kan komen?’, aldus …. Van het LNB. De enorme verliezen in de insectenstand (en daarmee ook onder vogels en andere wilde soorten) zijn ook Brummen niet voorbijgegaan. Het landschap hier is nog relatief rijk, maar dat is niet vanzelfsprekend. Met initiatieven zoals het bijenlint wil Landschapsnetwerk Brummen bijdragen aan een natuurrijk landschap dat ook in de toekomst gezond is en gonst van het leven. U kunt ook zelf bijdragen: maak uw tuin (nog) natuurvriendelijker. Een paar stenen eruit, bloemplanten erin. Een boom planten. Niet je hele gazon maaien, maar een stuk laten uitgroeien of zelfs een bloemenweide van maken. Volledig stoppen met gif, een bijenhotel maken (leuk om samen met kinderen te doen!). Een vijvertje, of speciekuip met water ingraven. Er zijn veel mogelijkheden. Als iedereen iets doet, ontstaat vanzelf het grootst mogelijke bijenlint. U zult merken dat uw aardbeitjes beter bestoven worden dan ooit…

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het Landschapsnetwerk? Meld u aan voor de vierjaarlijkse nieuwsbrief op www.landschapsnetwerkbrummen.nl\