Inwonerspanel onderstreept belang van speerpunt

Brummen Spreekt zich uit over duurzame energie
Brummen/Eerbeek – Niet alleen voor het gemeentebestuur is duurzaamheid een belangrijk thema. Ook inwoners onderstrepen dit. Uit de resultaten van het onderzoek over ‘duurzame energie’ blijkt duidelijk dat inwoners thema’s zoals energietransitie, aardgasvrij wonen en energieneutraliteit belangrijk vinden.In totaal 672 van de 1043 panelleden deden aan het onderzoek mee. Een responspercentage van 64 procent. Onderzoeksbureau Moventem constateert dat het panel nagenoeg representatief is en dat door het grote aantal deelnemers de resultaten van het onderzoek als betrouwbaar en nauwkeurig kunnen worden betiteld. De volledige rapportage kunt u lezen op de website www.brummenspreekt.nl. Het onderzoek levert het gemeentebestuur waardevolle informatie op die wordt meegenomen bij de verschillende activiteiten die de gemeente de komend periode op het gebied van duurzame energie gaat uitvoeren.

Vier van de vijf ondervraagden (79 procent) vindt de energietransitie een (zeer) belangrijk onderwerp. En driekwart (76 procent) vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente zich actief inzet om een energie neutrale gemeente te worden. Maar uit het onderzoek blijkt dat inwoners ook hun eigen rol niet onderschatten. 84 procent van de respondenten vindt het belangrijk om zelf actief te zijn om hun energieverbruik te verminderen. Slechts 2 procent vindt dit minder of niet van belang. Percentages die onderstrepen dat duurzaamheid en de opgave op het gebied van duurzame energie op breed draagvlak kan rekenen.

Drijfveer
Uit het onderzoek blijkt ook dat de financiële prikkel voor een inwoner erg belangrijk is. Zo vindt 83% van de respondenten de prijs belangrijk wanneer het gaat om het afsluiten van een nieuw energiecontract. 55 procent vindt het belangrijk dat energie duurzaam is opgewekt. Een kleinere groep (15%) vindt het belangrijk dat energie lokaal wordt opgewekt. Het ontvangen van een subsidie is ook de meest genoemde prikkel die inwoners aanzetten om ervoor te zorgen dat hun woning aardgasvrij wordt. Dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor inwoners blijkt uit het gegeven dat 70 procent van de ondervraagden energiezuinigheid in (zeer) grote mate meeneemt in de overwegingen om een nieuwe woning te kopen. Het milieu wordt het meest genoemd (62%) als het gaat om de meest aansprekende aspecten van een aardgasvrije woning, gevolgd door een lagere energierekening (58%) en zelfvoorzienend worden (38%).

Informatieverstrekking
Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog veel winst is te halen door het geven van meer en gerichte voorlichting.
Zo is 16 procent van de respondenten bekend met de duurzaamheidslening van de gemeente. De investeringssubsidie duurzame Energie is bij 10 procent bekend. Burgerinitiatief BrummenEnergie, de lokale energiecorporatie is bij 18% van de respondenten goed bekend, terwijl 43 procent aangeeft er wel eens van gehoord te hebben. De Energietafels die regelmatig worden georganiseerd zijn niet bekend bij 72 procent van de panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld. Meer dan de helft (59%) antwoord (zeer) positief als het gaat om het idee om samen met buurtgenoten aan de slag te gaan met het opwekken van duurzame energie. Waar het gaat om de collectieve opwekking van nieuwe energie, blijken zonnepanelen op daken (82%) het meest positief gewaardeerd te worden, gevolgd door zonneparken (55%) en windmolens (32%). De auto (benzine, diesel of lpg) is overigens veruit het meest gebruikte vervoersmiddel, op afstand gevolgd door de fiets.

Inwonerspanel
Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt ruim 1000 panelleden. Iedere inwoner vanaf
16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Ongeveer viermaal per jaar kan het panellid zijn of haar mening geven over
een actueel onderwerp. Deelnemers hebben hiermee daadwerkelijk invloed op de kwaliteit van dienstverlening of beleidskeuzes die gemaakt gaan worden door het gemeentebestuur. Binnenkort start een nieuw onderzoek. Dan staat de financiële situatie van de gemeente en mogelijke bezuinigingen centraal. Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijft u dan nu in via de website www.brummenspreekt.nl.