Jaarvergadering & Algemene vergadering Dorpsraad Brummen op 27 februari 2019

Op woensdag 27 februari 2019 vindt de jaarvergadering van Dorpsraad Brummen plaats. Na de jaarvergadering is er tijd voor een korte pauze en gaat de vergadering verder als de eerste algemene vergadering van 2019.

Tijdens de vergadering wordt u ook bijgepraat over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen. Ook wordt u door de diverse commissies op de hoogte gesteld van de lopende projecten.
Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd! De volledige agenda vindt u hieronder.

Inloopmoment om 19.30u, voorafgaand aan vergadering
Voorafgaand aan de vergadering bent u van 19.30u tot 20.00u van harte welkom bij het inloopmoment. Heeft u een vraag of een probleem waarbij de Dorpsraad u zou kunnen ondersteunen, of wilt u de Dorpsraad juist ergens op wijzen? Daarvoor kunt u terecht bij het inloopmoment van de Dorpsraad Brummen.

Bent u verhinderd, dan kunt u de voor u belangrijke onderwerpen ook aan ons toesturen via het bekende mailadres. Alvast bedankt!!

Wie, wat, waar
Wanneer: woensdagavond 27 februari 2019 Inloopuur: 19:30u-20:00u
Vergadering: vanaf 20.00u
Waar: ‘Plein 5’, Graaf van Limburg Stirumplein 5, Brummen

Agenda

Jaarvergadering:
a. Welkom en opening
b. Financieel jaarverslag 2018 door penningmeester Anne-Marie Wigbold
c. Kascommissie
d. Jaaroverzicht 2017 door secretaris Dagmar Zark
e. Bestuur
f. Huishoudelijk reglement, vastgesteld en gepubliceerd
g. Afsluiting
h. Korte pauze

Vaststellen agenda algemene vergadering:
a. Verslag en actiepunten vorige vergadering 21-11-2018
b. Lopende activiteiten
c. Commissie Groen:
d. Commissie Viaduct
e. Commissie BZZV:
f. Update gemeente
g. Update SWB
h. Afsluiting en volgende vergadering

Heeft u een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar dat u toch graag in de vergadering zou willen bespreken? U kunt dit doorgeven via het mailadres secretariaat@dorpsraadbrummen.nl of voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter.