Kansen voor voetgangersbrug over N348

Hoe moet een nieuwe fiets-/voetgangersbrug over de provinciale weg N348 er uit gaan zien? Dat was de opdracht van de gemeente Brummen aan de werkgroep van betrokken inwoners en verenigingen. Onder begeleiding van deskundigen heeft de werkgroep gekeken naar de randvoorwaarden waar een brug aan moet voldoen en welke ruimte er beschikbaar is voor een brug. De conclusies van de werkgroep zijn gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Deze hebben vorige week groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de plannen in de vorm van een voetgangersbrug. Een voetgangersbrug want de realisatie van een gecombineerde fiets-/voetgangersbrug lijkt veel te duur uit te vallen en is niet realistisch.

De werkgroep kan nu verder met een uitwerking van de plannen naar een schetsontwerp. De planning is dat de brug komt tussen de Gravenstraat en de Bronkhorsterweg. De brug moet een luchtige en slanke uitstraling krijgen en mag daarbij een opvallende verschijning worden die Brummen op de kaart zet. Als het schetsontwerp klaar is kan helaas nog niet direct met de uitvoering gestart worden. Er wordt namelijk nog gezocht naar medefinanciers voor de brug. Is de financiering rond dan wordt de aanleg van de brug aanbesteed.