Keesmaat houdt het voor gezien

Reinoud Keesmaat heeft besloten om al zijn werkzaamheden (kandidaat raadslid en campagneleider) voor de lokale afdeling van de PvdA te staken. De reden is een verschil van inzicht over het bestemmingsplan Eerbeek. Op onderdelen kan Keesmaat het bestemmingsplan onderschrijven (geur- en geluidsemissies) maar op een aantal onderdelen helemaal niet. Hij gaat zelfs verder en ontraadt de gemeenteraad van Brummen hierin een standpunt te bepalen en over het bestemmingsplan geen stemming te houden of alleen het plan over geur en geluid goed te keuren.

Brandpunt van de discussie met de PvdA is een door Keesmaat bij de gemeente ingediende zienswijze over het bestemmingsplan.

Reinoud Keesmaat - Foto @ Karin Keesmaat Kijk-Kunst Fotografie

Reinoud Keesmaat – Foto @ Karin Keesmaat Kijk-Kunst Fotografie

Als je een zienswijze hebt ingediend, maak je je tot belanghebbende. Hetgeen volgens de lezing van de lokale afdeling van de PvdA een moeilijke positie is voor een politiek ambtsdrager. Dat hij als inwoner belanghebbende is klopt maar dat hij als kandidaat raadslid over het bestemmingsplan daarom geen eigen mening mag hebben is op zijn zachtst gezegd een vreemde redenatie voor iemand die tot aan een mogelijke verkiezing gewoon burger is.

Inhoudelijk gelden voor Keesmaat drie dragers voor het bestemmingsplan; beek, winkels en spoor en alle elementen zijn onvoldoende ontwikkelt. Dit bestemmingsplan is volgens hem alleen gebaseerd op het milieu van geur en geluid. Niet op goede ruimtelijke ordening. Dat is vanuit zijn expertise, Keesmaat is architect en planoloog, een groot manco. Het Kerstenterrein als voorbeeld nemend komt hij tot de conclusie dat er een bestemming cultuur en ontspanning op komt te liggen maar wat dat betekent en wat er dan ontwikkeld wordt; niemand die het weet. De raad lijkt er, ondanks de tegenstand en de enorme hoeveelheid bezwaarschriften, groen licht voor te willen geven en het is voor hem geen optie om zichzelf daarnaar te schikken.