Kerkdiensten in juli en augustus van de Protestantse Gemeente te Brummen

Zondag 30 juni
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. Diaconale vakantieweken, 2. Eredienst, 3. Diaconaat
Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272
reserve: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215

Zondag 7 juli: Bonhoefferdienst
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. ZWO, 2. Eredienst, 3. Liturgisch centrum
Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179

Zondag 14 juli: Bonhoefferdienst
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. Tactus, 2. Eredienst, 3. Revalidatieproject Nigeria
Autodienst*: J. Regelink, tel. 560227
reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 21 juli: Bonhoefferdienst
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Oikocredit, 2. Eredienst, 3. Kosten wijkwerk
Autodienst*: Dhr. C. Schouten, tel. 561720
reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 28 juli: Bonhoefferdienst
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. ZWO, 2. Eredienst, 3. Solidaridad
Autodienst*: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215
reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

19.00 uur: Vespers

Zondag 4 augustus: Oecumenische dienst in de Vroolijke Frans
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar en pastor W. Matti
Collectes: 1. Speciaal doel
Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179

Zondag 11 augustus
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Werelddiaconaat, 2. Eredienst, 3. Kosten cantorij
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531
reserve: Dhr. C. Schouten, tel. 561720

Zondag 18 augustus
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. Rampenhulp, 2. Eredienst, 3. Hospice Zutphen
Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 25 augustus
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Het Passion, 2. Eredienst, 3. Onderhoud orgel
Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272
reserve: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215

19.00 uur: Vespers

Zondag 1 september: Dienst van Woord en Tafel
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. ZWO, 2. Eredienst, 3. Eprafas
Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179

Voor toelichting op de collectes zie elders in dit nummer

Koffiedrinken: Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst
Kindernevendienst: Iedere zondag, tel. 563665 of 06-26319493
Oppasdienst: Iedere zondag, tel. 567881
*Autodienst: Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur