kerkdiensten in maart van de Protestantse Gemeente te Brummen

Zondag 3 maart: Biddag en Wereldgebedsdag
10.00 uur: Ds. J. Ek, m.m.v. cantorij en Andreaskoor
Collectes: 1. Speciaal doel
Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227
reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 10 maart
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. 2. Eredienst, 3. Doopgeschenken
Autodienst*: Dhr. H. Brouwer, tel 06-55884215
reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 17 maart: Kerk-School- Gezin-dienst
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. Speciaal doel
Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179
reserve: Dhr. A. Troost, tel. 565054

Zondag 24 maart: Open viering
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Kerk in Actie, 2. Eredienst, 3.
Autodienst*: Fam. Ensing, tel 565531
reserve: Dhr. C. Schouten, tel. 561720

Zondag 31 maart:
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Kinderhospice Rudolphstichting, 2. Eredienst, 3. Onderhoud orgel
Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

19.00 uur: Vespers

Koffiedrinken: Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst
Kindernevendienst: Iedere zondag, tel. 563665 of 06-26319493
Oppasdienst: Iedere zondag, tel. 567881
*Autodienst: Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur