kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Brummen in de maand juni

Zondag 2 juni: Dopen
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Rampenhulp, 2. Eredienst, 3. Kindernevendienst
Autodienst*: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215
reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 9 juni: Pinksteren, Open viering
10.00 uur: Ds. J. W. Breukelaar
Collectes: 1. Zending, 2. Eredienst, 3. Ned. A. Schweitzer F.
Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179
reserve: Dhr. A. Troost, tel. 565054

Zondag 16 juni: Dienst van Woord en Tafel
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Werelddiaconaat, 2. Eredienst, 3. Pastoraat
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531
reserve: Dhr. C. Schouten, tel. 561720

Zondag 23 juni: Tentdienst Philadelphia
10.30 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: Speciaal doel
Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 30 juni
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. Diaconale vakantieweken, 2. Eredienst, 3. Diaconaat
Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272
reserve: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215

Koffiedrinken: Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst
Kindernevendienst: Iedere zondag, tel. 0575-563665 of 06-26319493
Oppasdienst: Iedere zondag, tel. 0575-567881
*Autodienst: Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur