kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Brummen maand mei

Zondag 5 mei
10.00 uur: Em. ds. J. Wijers m.m.v. de cantorij
Collectes: 1. ZWO, 2. Eredienst, 3. Hongerpot
Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 12 mei
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Tess Unlimited, 2. Eredienst, 3. Kosten gastkoren
Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272
reserve: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215

Zondag 19 mei
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar
Collectes: 1. Stichting Naaste, 2. Eredienst, 3. Voedselbank Zutphen
Autodienst*: Dhr. A. Troost, tel. 565054
reserve: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179

Zondag 26 mei
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar, m.m.v. het Dierens Kerkkoor
Collectes: 1. Solidaridad, 2. Eredienst, 3. Onderhoud kerk
Autodienst*: Dhr. C. Schouten, tel. 561720
reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

19.00 uur: Vespers

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
10.00 uur: Ds. J.W. Breukelaar, dienst in Tolzicht
Collecte: Vrienden van Tolzicht
Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 56 0227
reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 2 juni: Dopen
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collectes: 1. Rampenhulp, 2. Eredienst, 3. Kindernevendienst
Autodienst*: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215
reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Koffiedrinken: Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst
Kindernevendienst: Iedere zondag, tel. 563665 of 06-26319493
Oppasdienst: Iedere zondag, tel. 567881
*Autodienst: Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur