Laat uw mening horen via inwonerspanel Brummen Spreekt

Hoe kan de gemeente weer financieel gezond geworden?
Brummen/Eerbeek – Juni dit jaar neemt de gemeenteraad belangrijke beslissingen. Dit om ervoor te zorgen dat de financiële situatie beter wordt.Het college heeft eerder deze maand een document gepresenteerd met 130 mogelijke maatregelen om het financiële huishoudboekje op orde te krijgen. Dit voor een langere periode. Het gaat daarbij grofweg om drie soorten maatregelen: bezuinigen op voorzieningen, het aanpassen van beleid of meer inkomsten verkrijgen. Voordat er concrete voorstellen worden gedaan wil het gemeentebestuur meer inzicht krijgen in hoe inwoners denken over deze uiteenlopende mogelijkheden. Daarom hebben de deelnemers van inwonerspanel Brummen Spreekt een vragenlijst ontvangen over dit onderwerp. Tot en met 7 april kan deze vragenlijst ingevuld worden.

Iedereen van 16 jaar en ouder die woont of werkzaam is in de gemeente Brummen kan gratis lid worden van Brummen Spreekt. Wilt u dus ook uw mening geven over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven? Ga dan snel naar de website www.brummenspreekt.nl en meld u aan! U krijgt na uw aanmelding de vragen dan binnen enkele dagen toegestuurd. Ook inwoners die niet beschikken over een computer, kunnen zich aanmelden om toch mee te doen aan het panel. Zij krijgen dan de vragenlijst per post toegestuurd. Zij kunnen zich aanmelden via telefoonnummer (0575) 84 37 38.

Keuzes maken is nodig
College en gemeenteraad zorgen er samen voor dat op een zorgvuldige manier keuzes worden gemaakt om van de gemeente Brummen weer een financieel gezonde gemeente te maken. In februari heeft de gemeenteraad al laten weten welke financiële uitgangspunten voor de raad belangrijk zijn. Deze zijn recent door het college aangevuld met een uitgebreid document waarin het college 130 mogelijkheden schetst waarmee de gemeente financieel gezonder kan worden. Het is een praatstuk, een informatiedocument voor de gemeenteraad én de samenleving. Het bevat geen besluiten of voorstellen. Maar het is wel bedoeld om iedereen inzicht te geven op welke manier er een goede balans kan komen tussen de ambities en wensen die er zijn en het financiële huishoudboekje van de gemeente.

Bouwsteen voor zorgvuldige besluitvorming
Om het college en de gemeenteraad te ondersteunen bij het maken van keuzes, kiest het college ervoor om nu een onderzoek uit te laten voeren onder het inwonerspanel Brummen Spreekt. Inwoners kunnen laten weten welke taken en ambities zij belangrijk vinden en welke niet. En hoe zij aankijken tegen mogelijke bezuinigings-voorstellen, maatregelen om ambities en beleid bij te stellen of inkomsten te vergroten. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een bouwsteen voor het maken van keuzes. Het college bereidt in mei de perspectiefnota 2020-2023 voor en presenteert ook de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2019. Daarin worden dan concrete voorstellen gedaan. Over beide documenten neemt de raad in juni een besluit. Bij het opstellen van beide documenten wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de laatste financiële cijfers en inzichten. Maar bij het maken van afwegingen is het ook waardevol om de mening van inwoners en ondernemers te betrekken.

De notitie ‘Mogelijkheden om te komen tot een financieel gezonde gemeente Brummen’ is te lezen op een speciale pagina op de gemeentelijke website: www.brummen.nl/financieel gezond.

Inwonerspanel
De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Het panel bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1.000 panelleden. De onderzoeken worden uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor ‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem.