Laat uw mening horen via platform Brummen Spreekt

Bijna 1.000 inwoners lid van inwonerspanel

Vermoedelijk ergens in de dagen rondom kerst of oud & nieuw begroet het inwonerspanel Brummen Spreekt het duizendste panellid! Op dit moment staat de teller namelijk op 992. Het panel groeit nog steeds. De verwachting is dat het aantal het komend jaar verder oploopt. Dit omdat er weer diverse belangrijke onderzoeken aan Brummen Spreekt voorgelegd gaan worden. Omdat het aantal van duizend panelleden een belangrijke mijlpaal is, gaat burgemeester Van Hedel met een leuke attentie op pad om dit nieuwe panellid van harte welkom te heten. Dit uiteraard als hij of zij dit op prijs stelt. Bent u nog geen panellid en stelt u een bezoek van burgemeester Van Hedel op prijs? Meld u dan nu aan als panellid. Wellicht bent u nummer 1.000!

Wat vindt u belangrijk in de gemeente Brummen? Laat uw stem horen en werk mee aan de toekomst van uw eigen woonplaats en gemeente! Een gemeente is er niet alleen voor uw paspoort of rijbewijs. We houden ons ook bezig met zaken zoals wonen, werken, sport, veiligheid en gezondheid. Onderwerpen die voor alle inwoners belangrijk zijn. Daarom willen we graag weten hoe u hierover denkt! Uw antwoorden helpen ons bij de aanpak van allerlei vraagstukken. Ook gebruiken we uw inbreng om onze dienstverlening te verbeteren. Dus: laat weten wat u vindt en meld u aan op www.brummenspreekt.nl!

Meedoen aan Brummen Spreekt kan als u 16 jaar of ouder bent. We vragen u dan ongeveer vier keer per jaar om een online vragenlijst in te vullen. U bepaalt zelf per onderzoek of u meedoet. Op de website van het inwonerspanel kunt u ook al lezen welke onderwerpen binnenkort via een vragenlijst aan bod komen. In januari krijgen de panelleden een vragenlijst voorgeschoteld over het belangrijke onderwerp van (duurzame) energie. Daarnaast moet het gemeentebestuur dit voorjaar belangrijke keuzes maken om een financieel gezonde gemeente te blijven. Via een vragenlijst polst het gemeentebestuur bij Brummen Spreekt naar welke beleidsvelden juist wel of niet gemeenschapsgeld moet gaan. Nog voor de zomer komt er een vervolgonderzoek naar de gemeentelijke communicatie.

Jongeren welkom!

Door gebruik te maken van het inwonerspanel wil het gemeentebestuur op een goede en snelle manier een beeld krijgen hoe inwoners in onze gemeente over bepaalde onderwerpen denken. Het streven is om het panel zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van onze gemeente. Spreiding over de kernen, geslacht en leeftijd is van belang. Het panel is nagenoeg representatief, maar nieuwe leden zijn welkom! Hoe meer deelnemers hoe beter. Inwoners uit de dorpen Eerbeek en Empe zijn extra welkom, zij blijven qua aantal nog iets achter. Ook jongeren zijn nog iets ondervertegenwoordigd. Denk hierbij vooral aan de leeftijdsgroep 16 tot 35 jaar.

Hoe aanmelden?

U kunt zich gratis aanmelden voor het panel. Dit kan heel eenvoudig via www.brummenspreekt.nl. Ongeveer viermaal per jaar kunt u dan als panellid uw mening geven over een actueel onderwerp. Als u zich nu aanmeldt, dan krijgt u automatisch in uw mailbox het verzoek deel te nemen aan het eerste onderzoek, begin januari 2019 (over duurzame energie).

Meer weten? Bezoek dan de website www.brummenspreekt.nl of neem contact op met de deskundigen van onderzoeks- en adviesbureau Moventem.