Leuvenheim Dierverzorging & open middag OBS de Rietgors

De afgelopen weken hebben voor de leerlingen van de Rietgors in het teken gestaan van het Jeeloproject ‘Zorgen voor dieren’.

Zo zijn leerlingen op bezoek geweest bij een kippenboerderij, een dierenspeciaalzaak en een kinderboerderij. Ook hebben ze les gehad over duurzaam leven en vogelbescherming en hebben ze vleermuizen gespot. Tijdens het schoolreisje eind mei hebben de leerlingen een speciale rondleiding gehad in Burgers’ Zoo.

Ook op de school zelf doen de leerlingen ervaring op met het verzorgen van dieren. Zo hebben vlindereitjes de cyclus doorlopen via rups en pop naar vlinder en worden op dit moment 24 eieren in een broedmachine uitgebroed in de klas. Ook zijn er kikkervisjes liefdevol verzorgd door de kleuters. Bij de sluiting van het project ontvangen alle leerlingen een diploma Dierverzorging.

De leerlingen sluiten het Jeelo-project ‘Zorgen voor dieren’ af op vrijdagmiddag 22 juni om 12.30 uur middels een zelfverzorgde dierenshow. Iedereen is van harte welkom deze show bij te wonen, maar ook om hier met een (huis-)dier zelf aan deel te nemen. Aanmeldingen graag via telefoonnummer 0575-561691 (ook voor nadere info) of bij een van de leerkrachten.

Tijdens deze open middag is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen in de school waar leerlingen een rondleiding zullen geven en alles kunnen vertellen over bijvoorbeeld ons tabletonderwijs met behulp van Snappet en Jeelo.