Lokaal Belang Brummen volgt advies verkenner Muus Groot op

Lokaal Belang heeft vandaag besloten het advies van verkenner Muus Groot over te nemen.

Dit betekent dat Lokaal Belang vandaag de partijen VVD, PvdA en CDA uitnodigt voor vervolggesprekken om te onderzoeken of een coalitie van deze vier partijen haalbaar is. Op dit moment is nog niet bekend wie door Lokaal Belang naar voren wordt geschoven als formateur.
Zoals Lokaal Belang al had aangegeven zet men in op het formeren van een ”brede coaltie”
(14 van de 19 raadszetels).

Mame Douma - Foto; © Annelies van Klinken

Fractievoorzitter Lokaal Belang – Mame Douma – Foto; © Annelies van Klinken

 

Advies Verkenner Muus Groot: formatie Lokaal Belang, VVD, PvdA en CDA