Lokale omroepen Brummen, Voorst en Zutphen gaan bestuurlijke samenwerking aan.

Namens de 3 omroepen, respectievelijk RTV Veluwezoom, RTV Voorst en B-FM, zullen op maandag 3 juli de voorzitters een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Het doel van deze overeenkomst is te komen tot een verdere en intensievere samenwerking tussen de omroepen uitmondend in een bestuurlijke fusie met behoud van de lokale verankering en gebondenheid. De lokale media staan onder druk, zo constateren de 3 voorzitters. Dit geldt niet alleen voor de schrijvende pers maar ook voor de lokale publieke omroepen. Eerder is door de OLON, de branchevereniging, al een beweging ingezet richting regio omroepen, die geleid heeft tot de oprichting van RTV-Stedendriehoek, waarin ook de lokale omroepen van Deventer en Apeldoorn participeren. De nu te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst moet leiden tot meer samenwerking op technisch, redactioneel en programmatisch gebied. Tevens zal de samenwerking zich uitstrekken op commercieel en financieel terrein. Het delen van programma’s vindt nu al op beperkte wijze plaats, overigens ook binnen RTV Stedendriehoek. Met deze samenwerking zal de kwetsbaarheid van de individuele omroepen afnemen en zo denken de voorzitters, de aantrekkingskracht bij potentiele vrijwilligers en adverteerder toenemen. Hierdoor wordt de financiële spankracht vergroot zodat zowel de kwaliteit als de continuïteit kunnen worden geoptimaliseerd. De individuele relatie met de gemeentes blijft in stand, zo ook het kritisch volgen van de lokale politiek. De ondertekening zal om 16:30 in Wasserij IJsselstroom aan de Vliegendijk plaatsvinden. De pers is hierbij van harte uitgenodigd. Na de ondertekening zal door de heer Muus Groot als voorzitter van RTV Stedendriehoek en oud-directeur van Omroep Gelderland een toekomstbeeld worden geschetst van de lokale omroep als waakhond van de lokale democratie.

Samenwerking Lokale Omroepen

Samenwerking Lokale Omroepen