Maak nu gebruik van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning bij een gesprek bij Activerium, Delta of UWV !

Hulp van iemand die met u meedenkt en samen met u het gesprek voorbereid kan prettig voor u zijn. Dat kan een familielid of een goede bekende van u zijn, Maar ook kunt u vragen om een cliëntondersteuner van MEE Veluwe. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. Hij of zij kan u (geheel gratis) informeren, adviseren en bijstaan bij het krijgen van de juiste ondersteuning.

Bij organisaties als het sociale wijkteam, Delta, UWV en Activerium werken professionals die vanuit uw vraag en situatie onderzoeken hoe ze u het beste kunnen helpen. Zo’n gesprek is natuurlijk erg belangrijk voor u en vaak ook best spannend. Daarom vindt de gemeente Brummen het erg belangrijk dat een inwoner zichzelf ook goed voorbereid op dit gesprek. Wilt u gebruik maken van een onafhankelijke deskundige met wie u het gesprek voorbereid of die als ondersteuner aanwezig kan zijn bij het gesprek? Laat dit dan tijdig vooraf weten aan de medewerkers van Team voor Elkaar. Zij geven uw naam door aan MEE Veluwe. Een cliëntondersteuner van MEE neemt dan zelf contact met u op.

Onafhankelijk en deskundig
Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is stevig verankerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze vorm van hulp en ondersteuning van een inwoner sluit naadloos aan bij de gemeentelijke visie waarbij de vraag en situatie van een inwoner centraal staat. Niet voor niets gebruiken we in onze gemeente de slogan ‘samen goed voor elkaar’. Met MEE Veluwe heeft de gemeente een organisatie ingeschakeld met ruime ervaring als het gaat om onafhankelijke ondersteuning aan cliënten. Deskundigen die u helpen uw situatie en uw mogelijkheden in kaart te brengen. Met u meedenken over wat u nodig heeft om verder te kunnen. Samen met u bekijken wat het beste bij u en uw situatie past. Maar u ook bij staan als u het lastig vindt de juiste woorden te vinden. Uit recent onderzoek is gebleken dat driekwart van de mensen die gebruik maakt van een onafhankelijk cliëntondersteuner daar zeer tevreden over is.

Bereikbaarheid Team voor Elkaar
Inwoners die een uitnodiging van Team voor Elkaar krijgen, ontvangen naast een folder over het keukentafelgesprek, automatisch ook een eenvoudige checklist. Deze checklist helpt om een beeld te krijgen van het keukentafelgesprek maar verwijst ook naar de mogelijkheid om via Team voor Elkaar een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Veluwe in te schakelen. Deze checklist is ook te vinden op de site www.samengoedvoorelkaar.nl.

De medewerkers van Team Voor Elkaar zijn bereikbaar via mailadres info@teamvoorelkaar.nl en op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via telnr. 0575-568568. Ook kunt u het inloopspreekuur bezoeken in Plein Vijf in Brummen of in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Of op vrijdagmiddag bij huisartsenpraktijk De Meidoorn in Brummen. Exacte inloopdagen en -tijden vindt u eveneens op de website van het programma Samen Goed Voor Elkaar.