Marius Mennink stopt als gemeenteraadslid

Per 1 september stopt Marius Mennink als lid van de gemeenteraad. Hij heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad laten weten dat hij met pijn in z’n hart dit besluit heeft genomen.
“Het raadslidmaatschap is voor mij niet meer goed te combineren met mijn dagelijkse werkzaamheden”, aldus Marius Mennink die sinds vorig jaar full time werkt als buschauffeur bij Arriva.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Mennink een groot aantal voorkeursstemmen (330). “Ik vond toen dat ik aan de kiezers verplicht was om me zo goed mogelijk in te zetten als lid van de gemeenteraad voor Lokaal Belang. We haalden toen vier zetels. Maar doordat drie leden meenden zich te moeten afsplitsen, bleef ik het enige fractielid van Lokaal Belang. En dat lukt me niet meer met mijn baan, hoe jammer ik dat ook vind.”

Ook na zijn vertrek als raadslid blijft Marius zich inzetten voor Lokaal Belang. Hij wordt dan steunfractielid en zal in die hoedanigheid nog wel regelmatig in de raadzaal zijn te zien.

Mennink heeft nu alvast zijn ontslag als gemeenteraadslid kenbaar gemaakt, zodat de procedure voor zijn opvolging tijdig in gang kan worden gezet. De eerstvolgende op de lijst is Aart van den Berg. Maar die is in juni om gezondheidsredenen al gestopt als raadslid. De daaropvolgende op de lijst is voormalig wethouder Luuk Tuiten.