Medewerking voor verleggen gasleiding in Eerbeek

Het college van burgemeester en wethouders verleent medewerking aan het verleggen van de gasleiding die het bedrijf Mayr-Melnhof in Eerbeek van gas voorziet. Hiermee komen B&W tegemoet aan het principe-verzoek van de Gasunie. Dit bedrijf constateert dat de kwaliteit en leeftijd van deze leiding reden is voor een verlegging. Er is gezocht naar een alternatief tracé waarbij veiligheid voorop stond. Een onderzoek in opdracht van Gasunie toont aan dat het nu voorgestelde tracé het beste en dus meest veilige is.

Om te komen tot een nieuwe route van de gasleiding heeft Gasunie ook samenwerking gezocht met Waterschap Vallei en Veluwe en Omgevingsdienst Veluwe en IJssel. Direct omwonenden van het beoogde tracé zijn eerder deze maand al door Gasunie bijgepraat tijdens een informatieavond. Daarin heeft het bedrijf uitleg gegeven over het tracé en de uit te voeren werkzaamheden.
Voorgestelde route

Het beoogde tracé kent een verloop vanaf het terrein van Mayr-Melnhof, onder de Volmolenweg door langs de groenbuffer bij ’t Haagje. Het tracé gaat vervolgens in westelijke richting onder de Wethouder Sandersstraat door tot aan de Veldkantweg. Daar is de aansluiting met het gasverdeelstation. De gasleiding komt grotendeels op een diepte van tien meter te liggen. Dit is aanmerkelijk dieper (en dus veiliger) dan de diepte van de huidige leiding op tachtig centimeter. Een deel van het nieuwe traject loopt langs de Eerbeeksebeek. Er zijn ook er enkele plekken waar de Eerbeeksebeek het beoogde tracé doorkruist. Om die reden is de afstemming gezocht met het Waterschap. Dit om de gemeentelijke ambities met de Eerbeekse beek te kunnen realiseren. Het Waterschap heeft laten weten welke maatregelen bij de aanleg nodig zijn om de beek te beschermen. Het Waterschap stemt daarom ook in met de voorgestelde route van de gasleiding. Gasunie start nu de noodzakelijke planologische procedure op.