Meer samenwerking VNO-NCW Midden en Jong Management

De verenigingen Jong Management1 en VNO-NCW Midden2 hebben besloten hun samenwerking te intensiveren. Door deze samenwerking ontstaat een nog sterker ondernemersnetwerk in Midden- en Oost-Nederland.

Al langere tijd werken de twee verenigingen samen, bijvoorbeeld bij gezamenlijke bijeenkomsten. De twee verenigingen geloven dat beide netwerken elkaar kunnen versterken, zowel in de lobby/belangenbehartiging, als in zakelijke contacten. In de nieuwe samenwerking worden alle bijeenkomsten en netwerkevenementen gezamenlijk georganiseerd. Daarnaast zal meer afstemming plaatsvinden over de (regionale) ondernemersagenda, door ook een bestuurlijke samenwerking aan te gaan.

In het werkgebied van VNO-NCW Midden kent Jong Management de volgende kringen: Flevoland, Zwolle, Stedendriehoek, Amersfoort, Utrecht, Gelderse Vallei, Twente/Salland, Achterhoek en Arnhem/Nijmegen.

De twee verenigingen vertrouwen erop met deze samenwerking nieuwe impulsen in het netwerk te brengen en een nog sterker ondernemersgeluid in de regio te kunnen laten horen!

1 Jong Management (JM) is een zelfstandige vereniging, gelieerd aan VNO-NCW (landelijk), die zich richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar binnen marktgerichte ondernemingen en organisaties. Leden van JM vervullen een leidinggevende functie en zijn (mede-) verantwoordelijk voor het beleid in hun bedrijf. Door vele jaarlijkse activiteiten komen zij in contact met elkaar en vormen een hecht netwerk. JM heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis en inzicht te verwerven op sociaal-economisch en managementgebied en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten.

2 VNO-NCW Midden is dé vereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in Midden- en Oost-Nederland. Met ruim 1.800 directe leden en indirect circa 30.000 bedrijven die aangesloten zijn via de landelijke vereniging VNO-NCW, vormt het een slagvaardige werkgeverslobby en een invloedrijk netwerk voor ondernemers, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Foto; Vertegenwoordigers JM en VNO-NCW Midden bekrachtigen de samenwerking

Foto; Vertegenwoordigers JM en VNO-NCW Midden bekrachtigen de samenwerking