Minimabeleid vanaf 1 februari: Iedereen doet mee!

Meer ondersteuning voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Dat is een van de pijlers in het minimabeleid van de gemeente Brummen. De ondersteuning krijgt vorm in verschillende nieuwe regelingen. Deze staan in
de folder ‘Iedereen doet mee in Brummen’, die komende week verspreid wordt onder de doelgroep. Aanvragen van de ondersteuning kan vanaf 1 februari via deze pagina.

Met een laag inkomen is het vaak lastig rondkomen. En kleine extra’s – zoals het lidmaatschap van een sportvereniging of zwemlessen voor je kind – zitten er meestal helemaal niet in. Maar de gemeente Brummen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom zijn er verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Voor mensen met een laag inkomen

De regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Hoeveel dit precies is, hangt af van leeftijd en of iemand een partner of kinderen heeft. De inkomensgrens ligt meestal op 110% van het bijstandsniveau. Voor de regelingen speciaal voor kinderen geldt een inkomensgrens van 120%. Zo hebben meer jongeren recht op ondersteuning. Sommige regelingen zijn er ook voor mensen die door schulden een laag besteedbaar inkomen hebben.

Regelingen voor volwassenen en kinderen

Volwassenen kunnen onder andere een tegemoetkoming krijgen in de gemeentebelastingen (Diftar en rioolheffing) en de collectieve zorgverzekering. Daarnaast is er een participatiebudget om mee te doen met sport, muziek en cultuur of een zwempas. Verder kan de gemeente de bibliotheekpas betalen. Voor kinderen zijn er speciale regelingen waardoor zij bijvoorbeeld mee kunnen doen met sporten en andere activiteiten:

• zwemlespas om zwemdiploma A en/of B te halen
• lidmaatschap van één vereniging of (sport)club
• fietsbijdrage voor de middelbare school
• fashioncheque
• voucher voor de ouderbijdrage van de basisschool
• winterbon

Voor meer informatie : website  gemeente Brummen.
(Bron : gemeente Brummen )