Minister komt eigenaren reanimatieapparatuur tegemoet

Reeds enige jaren kent de gemeente Brummen een goed dekkend 112 alarm-systeem voor hartreanimatie. Op initiatief van de wijk-en dorpsraden is een aantal AED apparaten in buitenkast in dorpen Eerbeek en Brummen, alsmede buitengebieden , opgesteld. De stichting STAG ( Stichting Burgerinitiatief Reanimatie AED gem. Brummen) is druk doende te bereiken dat voldoende kasten en opgeleide vrijwilligers aanwezig zijn om slachtoffers binnen zes minuten te kunnen helpen middels reanimatie. De apparatuur voor reanimatie is eigendom van bedrijven, wijk- en dorpsraden en zorginstellingen en wordt gratis voor gebruik ter beschikking gesteld voor het 112 netwerk.

De minister van volksgezondheid heeft nu bepaald dat de kosten van vervanging onderdelen na gebruik van de apparatuur vergoed zullen worden door de Regionale Ambulancevoorziening, RAV. Een belangrijke maatregel die openbaar gebruik van de apparatuur zal stimuleren. De stichting blijft op zoek naar BHV-ers en EHBO-ers die bereid zijn binnen het 112 netwerk van “Hartslag nu” te functioneren. Ook is er nog steeds behoefte aan 24 uur per dag beschikbare AED apparaten.

Naast het bestuur kent de stichting een werkgroep. Voor deze werkgroep is men op zoek naar een secretaresse. Vergaderd wordt éénmaal per zes weken een anderhalf uur. Voor alle informatie kunt U zich richten tot
info@reanimatiebrummen.nl

http://www.reanimatiebrummen.nl/