Motivering stemadvies

Ingezonden brief/opiniestuk

In een onlangs in de lokale pers geplaatste brief schreef ik:
“Voor Eerbeek is het te hopen dat op 21 maart massaal zal worden gestemd op partijen die zich tegen het BE durven uit te spreken. Dan ontstaat er tenminste een kans dat een wethouder voor ruimtelijke ordening naar voren treedt die écht luistert naar de burgers van Eerbeek.

En die in samenspraak met deze burgers een eind wil maken aan de treurige verrommeling van het dorp. Eerbeek wacht al veel te lang op breed gedragen, transparante plannen – met het juiste accent op leefbaarheid en duurzaamheid.”
Bij deze LOKALE verkiezingen zal ik daarom als partijloze Eerbekenaar gaan stemmen op de partij waarvan ik persoonlijk het meest verwacht in de strijd tegen deze verrommeling van Eerbeek. En hierbij is de standpuntsbepaling van de verschillende partijen t.a.v. het BE van cruciaal belang.

Het is de PvdA-wethouder voor ruimtelijke ordening die het BE heeft laten opstellen en steeds halsstarrig heeft verdedigd. Hierbij kon hij onverminderd rekenen op de steun van zijn eigen partij en de beide andere coalitiepartijen: het CDA en Lokaal Belang. Er was geen enkele ruimte voor alternatieven. Deze wethouder heeft zijn plan aldus op zeer autoritaire wijze doorgedrukt. De rigide houding van de wethouder heeft ook binnen zijn eigen PvdA tot grote verdeeldheid geleid.
Als Eerbekenaar zal ik zeker niet gaan stemmen op deze ruziënde PvdA die het BE heeft doorgedrukt, en evenmin op de al te gretig meewerkende coalitiepartijen CDA en Lokaal Belang.

Als gevolg van de verdeeldheid binnen zijn partij is het PvdA-raadslid Alberts uit de fractie getreden, om als onafhankelijke verder te gegaan.
Per saldo kreeg de oppositie aldus de meerderheid, met 10 van de 19 zetels.
Deze oppositie bestaat uit VVD met 5 zetels, D66 en ex-IPV met beide 2 zetels, en onafhankelijk raadslid Alberts. Was de oppositie één blok blijven vormen, dan was het hele BE derhalve zo van tafel geveegd.

Helaas ging de VVD overstag, waardoor het BE toch werd aangenomen. Het optreden van deze partij leek nogal opportunistisch – mogelijk is er een verband met de verkiezingen. Weliswaar wist de VVD nog enige verbeteringen in het plan af te dwingen, maar om op zo’n manier je stem te verkopen… Kortom, de VVD heeft Eerbeek lelijk laten vallen !

De beide ex-IPV’ers hebben gelukkig wél tegen gestemd. Dit werd meteen door GroenLinks geclaimd als een uitspraak van deze partij ten gunste van Eerbeek. Hoewel GroenLinks nu nog niet in de Raad zit, zal het straks ongetwijfeld met ettelijke zetels binnentreden. Echter, ex-IPV is allerminst gelijk aan huidig GroenLinks. Zo was er binnen het intussen opgeheven IPV een stroming die krachtig op wilde komen voor Eerbeek, terwijl de rest veel te eenzijdig op Brummen was gericht. Ook de lokale afdeling van GroenLinks vertoont nu weer een erg hoog Brummen-gehalte. Eerbeek bewaart slechte herinneringen aan het optreden van de toenmalige IPV-wethouder voor ruimtelijke ordening Hennie Beelen, die nu als lijsttrekker van GroenLinks optreedt.

Als Eerbekenaar zal ik gaan stemmen op D66. Na een lange worsteling heeft deze partij het lef gehad om keihard tegen het BE te stemmen. Maar er is meer dan dit stemgedrag: het is vooral de bedrijfsmatige aanpak bij D66 die mij aanspreekt. De hierbij vereiste FINANCIËLE DISCIPLINE is juist ook bij het BE van eminent belang. Niet alleen voor Eerbeek maar voor de hele gemeente Brummen lijkt het mij een goede zaak dat D66 meer invloed krijgt op de lokale politiek. DAAROM GAAT MIJN STEM NAAR D66.

Ten slotte wil ik iedereen oproepen om toch vooral te gaan stemmen – en wel op de partij van zijn/haar eigen keuze.
Kees Roelands
Eerbeek

De redactie van RTV Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk.
Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat.
Een brief/opiniestuk wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

Huisregels Ingezonden Brief/opiniestuk

Redactie RTV Veluwezoom