Nationale herdenking op 4 mei

Centrale Thema herdenking: Vrijheid geef je door!

Brummen/Eerbeek – Alex van Hedel, de burgemeester van Brummen, wijst inwoners op de Nationale Herdenking van allen (burger en militair) die sinds 10 mei 1940, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De Nationale Herdenking vindt plaats op zaterdag 4 mei 2019.Burgemeester Alex van Hedel roept alle inwoners op om deel te nemen aan één van de stille tochten in de gemeente Brummen. Zowel in Eerbeek als in Brummen en Hall vinden herdenkingsactiviteiten plaats waar oud en jong aan deel kunnen nemen. “De herdenking is voor jong en oud een gedenkwaardig moment. Ik reken op uw komst”, aldus burgemeester Van Hedel.

Herdenken in Eerbeek
In Eerbeek verzamelen de deelnemers zich om 19.10 uur bij de Herdenkingsplaquette aan het ‘Stuijvenburchplein’. Hier leggen burgemeester Alex van Hedel en wethouder Eef van Ooijen namens het gemeentebestuur een krans. De stille tocht begint om 19.20 uur en eindigt om 19.38 uur bij het monument op de begraafplaats aan de Coldenhovenseweg. Ook hier leggen de burgemeester en de wethouder namens het gemeentebestuur een krans. Leerlingen van CBS De Triangel dragen een gedicht voor en muziekvereniging Eendracht brengt koraalmuziek. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen en aansluitend is er een defilé langs het monument.

Herdenken in Brummen
In het dorp Brummen start de tocht op 4 mei om 18.50 uur bij het gemeentehuis in Brummen. Namens het gemeentebestuur loopt wethouder Peter-Paul Steinweg mee. Via het monument voor het gemeentehuis lopen de deelnemers naar het Joods monument. Van daaruit gaat de tocht verder via het Marktplein richting het oude postkantoor. Tenslotte eindigt de stille rondgang rond 19.50 uur bij de Oude Pancratiuskerk. Daar wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Daarna wordt voor iedereen het programma voortgezet in de Oude Pancratiuskerk met een herdenkingsbijeenkomst.

Stille tochten
De stille tochten worden te voet en in stilzwijgen afgelegd. Kinderen lopen onder begeleiding mee. Van kwart voor acht tot dertig seconden voor acht zullen de klokken van alle kerken luiden. Er worden geen vaandels of vlaggen meegevoerd. Vanaf 20.00 uur tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen. Ook elders verzoeken we iedereen deze plechtige stilte in acht te nemen. Vanaf ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang wordt (zoveel mogelijk) van alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok gehangen. Inwoners vragen we deze gedragslijn te volgen. De vlag blijft ook na de twee minuten stilte overal halfstok.

Herdenken in Hall
Stichting Hall Leeft, obs De Vossestaart en de Protestantse Gemeente Hall Voorstonden verzorgen ook dit jaar weer de dodenherdenking op 4 mei. De plechtigheid zal plaatsvinden van 17.30 tot 18.15 uur op de algemene begraafplaats in Hall. Het programma bestaat uit enkele sprekers, waaronder burgermeester Alex van Hedel. Kinderen van de basisschool zullen een gedicht voorlezen en tot slot