Nieuw leven voor Concordia als dorpslokaal

Na een periode van onzekerheid en allerlei speculaties omtrent de toekomst van Concordia in het centrum van Brummen is er nu duidelijkheid. Ditlegendarische horecabedrijf krijgt een frisse doorstart als dorpslokaal dat zich gaat richten op drie peilers: Kroeg, Verenigingen en Evenementen. De bij velen reeds bekende Brummenaar Gerben Wechgelaer wordt de ‘vent van de tent’ Eind augustus zullen de deuren weer openzwaaien voor alle Brummenaren en andere gasten. Daarmee is en blijft Concordia dus de centrale plek voor de Brummense kermis.

De Uitbater
Gerben woont nagenoeg z’n hele leven in Brummen en heeft de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in de horeca.Begonnen als enthousiaste vrijwilliger van jeugdhonk ‘De Bliksem’ en vervolgens opererend als één van de drijvende krachten achter het Brummense poppodium ‘QuatroStagione’ werd Gerben een ervaren horecaman.In die rol was Gerben, Geb voor vrienden, de afgelopen jaren ook dikwijls actief in de operatie van grote tentfeesten (o.a. Steenderen, Baak) en niet te vergeten bij allerlei culturele evenementen georganiseerd bij De Vroolijke Frans.

Dit laatste contact, de samenwerking met de eigenaren van de Vroolijke Frans, heeft er toe geleid dat Gerben zich met veel enthousiasme en energie gaat wijden aan zijn eigen Dorpslokaal Concordia. Daarbij gesteund door de kennis en ervaring van de 3 Vroolijke Fransen.

‘Een karakteristiek horecabedrijf met honderd jaar historie, op zo’n centrale plaats in het dorp, verdient een nieuwe toekomst’ aldus Gerben, ‘waarbij aandacht en waardering voor de functie die Concordia al vele decennia heeft vervuld gekoesterd zal blijven. Concordia blijft dé centrale plaats waar op hoogtijdagen de Brummense bevolking van jong tot oud elkaar zal ontmoeten.
Natuurlijk spreken we dan over de Brummense kermis, maar ook tijdens andere hoogtijdagen zoals de pinksterdagenkoningsdag of andere momenten, Concordia is en blijft ‘theplacetobe!’

Dorpslokaal
Dorpslokaal Concordia is een horecabedrijf dat zich gaat richten op verschillende doelgroepen.In het weekend zal de gezellige dorpskroeg onderdak bieden aan gezelligheidszoekers maar ook aande toevallige voorbijganger zoals wandelaars en fietsers. De Brummense verenigingen en haar leden (zang, muziek en clubs) kunnen zich ook weer thuis voelen. De dorpsevenementenkrijgen een aparte plek als centraal ontmoetingspunt voor de Brummense gemeenschap. Verder zal het etablissement een prima plek zijn voor bijeenkomsten van diverse aard. Hiermee wordt invulling gegeven aan het motto van het dorpslokaal Concordia: ‘Kroeg Verenigingen en Evenementen’. Daarbij wil men nadrukkelijk een plek zijn voor mensen van alle leeftijden en dus voor-elk-wat-wils bieden.

De nieuwe uitbater Gerben Wechgelaer

Accommodatie
De nieuwe uitbater krijgt van pandeigenaar Grolsch de beschikking over het sfeervolle café met een terras, waarop zedoor een andere positionering letterlijk meer zon willen brengen, een zaal met toneel en een buitenruimte waar evenementen kunnen plaatsvinden.De komende maanden zal er hard gewerkt en verbouwd worden om al deze aspecten tot een aantrekkelijk geheel te maken. Op gezette tijden zal over de voortgang hiervan bericht worden gedaan.
De Stichting Kegelsport Brummenis de huurderen gebruiker van het achtergedeelte met de kegelbanen.

Tot slot
‘Ik zal m’n stinkende best doen om van Concordia weer een ronkende horecatent te maken’ aldus Gerben. Extra voldoening zal ik krijgen als ik dat zoveel mogelijk met inbreng van de Brummenaren zal kunnen doen. Suggesties over programmering, samenwerking , etc. zijn daarom van harte welkom.
Dat dit geen loze opmerking is bewijst Gerben door aan te geven dat hij de operatie van de Brummense kermis graag samen met vertegenwoordigers vanBrummense (sport)verenigingen wil invullen. Hij zal daartoe dan ook op korte termijn contact leggen met vertegenwoordigers van deze verenigingen.