Nieuwe gemeenteraad neemt eerste besluiten

Besluitvormende vergadering op 26 april

Op donderdagavond 26 april vindt de eerste besluitvormende raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Hoewel er op dit moment nog volop wordt onderhandeld over een nieuw college, neemt de gemeenteraad alvast zijn eerste besluiten. Negen inhoudelijke voorstellen staan ditmaal op de agenda. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om deze openbare raadsvergadering bij te wonen. Aanvang is 20.00 uur en de locatie is de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk. De raadsfora zijn hiervoor het uitgelezen moment.

De agenda kent verder de vaste agendapunten, waaronder de lijst van ingekomen stukken. Ook staan er twee voorstellen op de agenda als ‘hamerstuk’. Dit betekent dat er naar verwachting over deze voorstellen een besluit wordt genomen zonder dat de gemeenteraad daarover nog inhoudelijk in debat gaat. Het gaat hierbij om de vaststelling van de archiefverordening en het uitbrengen van een advies aan het Commissariaat voor de Media over de nieuwe zendmachtiging voor de lokale omroep RTV Veluwezoom.

Bespreekpunten

Zeven onderwerpen staan op de agenda om besproken te worden voordat erover gestemd gaat worden. Zo buigt de raad zich over het voorstel om het bestemmingsplan voor het perceel De Bongerd in Brummen vast te stellen. Ook bespreekt de raad de gemeentelijke reactie op de totstandkoming van de Agenda voor de Cleantech Regio. Eveneens als bespreekstuk op de agenda staat de benoeming van een lid voor de Raad van Toezicht van het onderwijsbestuur Stichting Archipel. Het vierde onderwerp dat aan bod komt is de vaststelling van de participatiewijzer. Deze ‘wijzer’ beschrijft de manier waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij het maken van beleid én hoe de gemeente omgaat met initiatieven vanuit de samenleving.

De gemeenteraad benoemt verder de leden van de werkgeverscommissie en neemt een besluit over de beëindigen van het dienstverband van de raadsgriffier. Het is de gemeenteraad die bevoegd is aan de griffier ontslag te verlenen. Het laatste onderwerp dat wordt besproken heeft een vertrouwelijk karakter. Hierover wordt aan het einde van de vergadering in beslotenheid gesproken en besloten.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken vanaf vrijdag 20 april 2018 raadplegen en downloaden via de website  www.brummen.nl (kies bij ‘bestuur en politiek’ voor ‘gemeenteraad’ en vervolgens de groene button ‘vergaderingen’). Ook liggen er dan voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken klaar bij de receptie in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.