Nieuwe stap 3e deelgebied Elzenbos

Tien woningen ten zuiden van de Elzenbosweg. Dat moet het ontwerpbestemmingsplan Elzenbos, Nieuwe Erven mogelijk maken. Het plan ligt tot en met donderdag 10 augustus ter inzage. Dinsdag 11 juli is er een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan. Belangstellenden zijn van harte welkom om dan tussen 18.00 en 20.30 uur binnen te lopen in het gemeentehuis voor meer informatie.

Nieuwe Erven maakt deel uit van nieuwbouwwijk Elzenbos in het dorp Brummen. De eerste fase met 133 woningen en een parkzone is gereed, de bouw van het tweede deelgebied loopt. Hier komen 35 woningen en een scholencluster. Nieuwe Erven is het derde deel.

Nieuwe Erven ligt tussen de Elzenbosweg, de provinciale weg N348, deelgebied 1 en een meidoornhaag. Oorspronkelijk zouden hier honderden woningen komen. Door veranderende omstandigheden in de markt is het woningprogramma aangepast naar 10 woningen op vrije kavels. Uit onderzoek naar de woningbehoefte blijkt dat er vraag is zulke woningen.
Naast 10 woningen komt er in deelgebied III een woonzorgcomplex met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

De nieuwe invulling van het gebied, met veel minder woningen dan gepland, past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom moet dit worden herzien. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het Visie-document Verkaveling en Beeldkwaliteit dat eerder is opgesteld voor het gebied.