Nieuwe straatnaam in Brummen: Op den Berg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de openbare ruimte die ontstaat bij de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein Hazenberg in Brummen de naam ‘Op den Berg’ te geven. Deze naam sluit aan bij de gedachte van de bestaande straatnamen op het bedrijventerrein. De nieuwe naam verwijst naar een voormalige boerderij in de omgeving van het industrieterrein.

Het is een gemeentelijke taak om namen te geven aan de openbare ruimte, evenals het nummer van verblijfsobjecten. Dit op basis van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).