Nieuwe voorzitter en bestuursleden voor Muziekvereniging Wilhelmina

Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren heeft op de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.Na een bestuursperiode van 19 jaar heeft Kees Buter de voorzittershamer aan zijn opvolger Ferdinand H. Sikkelbein overgedragen.Daarnaast hebben secretaris Jan Heerings en Penningmeester Dik Kranenburg het stokje overgedragen aan respectievelijk Josina Schurink en Siem Bakker. Verder zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden, Lisette Doedel en Nicole Zoutendijk-Wind.
De kersverse voorzitter bedankte de aftredende bestuursleden voor hun inzet en bijdrage aan de vereniging en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes toe.

Met dit nieuwe bestuur ziet de Spankerense vereniging de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Meer informatie over muziekvereniging Wilhelmina vindt u op Facebook of het internet www.wilhelmina-spankeren.nl.

Boven: Josina Schurink, Siem Bakker, Lisette Doedel & Nicole Zoutendijk-Wind. Onder: Ferdinand H. Sikkelbein